Loading...
Skip to content

Aan boord van de ‘Utrecht’

Aan boord van de sleephopperzuiger de “Utrecht” heeft een pilot project plaatsgevonden ten aanzien van het optimaliseren van de onderhoudsconcepten. Samen met de bemanning heeft CMS op een gestructureerde wijze het huidige onderhoudsconcept beoordeeld en waar nodig aangepast ten aanzien van risico‘s en eerder gekozen onderhoudsstrategieën. De rol van CMS bestond uit enerzijds kennispartij ten aanzien van onderhoudsmanagement en anderzijds facilitator van het optimalisatieproces. Behaalde resultaat: de basis is gelegd voor een kosteneffectief onderhoudsconcept gebaseerd op de aanwezige vakkennis en historische data.