Loading...
Skip to content

Aanbesteding RWS winnen met CMS

“Alles zelf doen is optellen, samenwerken is vermenigvuldigen” – E.Th. Fentener van Vlissingen

Rijkswaterstaat heeft een aanbesteding uitgevaardigd voor het opstellen van prestatie gestuurde Instandhoudingsplannen (IHP) voor de sluiscomplexen in het IJsselmeergebied. Oranjewoud heeft aan CMS gevraagd om samen in te schrijven voor deze opdracht, zodat ieder zijn eigen expertise en ervaring kan inzetten voor het goed uitvoeren van deze opdracht. De opdacht is inmiddels gegund aan Oranjewoud en CMS.

Oranjewoud levert:
Het projectmanagement, bekendheid met de complexen en de inbreng van civiele kennis.

CMS levert:
15 Jaar ervaring met risicogestuurd beheer en onderhoud; expertise
t.a.v. RCM & FMECA, en ILS
(Integrated Logistic Support).