Loading...
Skip to content

Andere blik op de weg

Stadsbeheer Nijmegen heeft sinds kort een andere blik op de weg. Lees op pagina 3 van deze nieuwsbrief hoe Stadsbeheer van de gemeente Nijmegen meer inzicht kreeg in het areaal aan verhardingen, gekoppeld aan risico’s rondom veiligheid, doorstroming en imago.