Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Scheepswerf gebr. Kooiman
Project
Ondersteuning bij ontwerpkeuzes en Asset Life Cycle Management voor RPA 8
Assets
Hybride patrouillevaartuig RPA 8
Resultaat
Asset Life Cycle Management-programma (ALM)

Asset Life Cycle Management voor hybride patrouillevaartuig RPA 8

In opdracht van Havenbedrijf Rotterdam heeft Scheepswerf gebr. Kooiman het hybride patrouillevaartuig RPA 8 ontworpen en gebouwd. De RPA 8 is opgeleverd inclusief een Asset Life Cycle Management-programma (ALM), zodat vanaf het ontwerp en de bouw expliciet is nagedacht over het onderhoud van het vaartuig. Het beheer en onderhoud sluit aan op de methoden van de opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam. Pragma ondersteunde bij het maken van ontwerpkeuzes en het opstellen en faciliteren van het ALM-programma.

Wat is een Asset Life Cycle Management-programma?

Een Asset Life Cycle Management-programma wordt ook wel een ALM genoemd. In een ALM worden de gemaakte keuzes onderbouwd op basis van verschillende studies zoals FMECA en RCM. Dit zijn methodieken om te komen tot goed onderbouwde onderhoudsconcepten, waarbij er rekening wordt gehouden met faalvormen, faaleffecten, hoe het falen wordt voorkomen en hiermee de betrouwbaarheid van het vaartuig wordt vergroot. Het voordeel van een ALM is dat de totale kosten voor het beheer en onderhoud over de hele levenscyclus van een asset vooraf bekend zijn. Zo worden verrassingen voorkomen en weten alle betrokkenen wat van hen wordt verwacht ten aanzien van het beheer en onderhoud van het vaartuig.

ALM voor hybride patrouillevaartuig RPA 8

Kooiman ontwierp en bouwde het hybride vaartuig passend bij de duurzaamheidsdoelstellingen van Havenbedrijf Rotterdam. Zo is het schip energiezuinig, heeft minder uitstoot en veroorzaakt minder golfslag. Ook een ALM draagt bij aan de duurzaamheid van het vaartuig. Voor het opstellen van de ALM had Kooiman behoefte aan ondersteuning bij het onderhoudsplan, een advies over reserveonderdelen en de gebruiks- en onderhoudsdocumentatie van de RPA 8. Kooiman vroeg Pragma om het proces te faciliteren zodat alle onderdelen van de ALM in samenwerking met de eigen medewerkers, de medewerkers van Havenbedrijf Rotterdam en de onderleveranciers, opgeleverd zouden worden. Hierbij moest gebruik worden gemaakt van het assetmanagement adviesmodel en de bedrijfswaardenmatrix van de opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam.

Ondersteuning bij ontwerpkeuzes

Pragma-consultant Marco Aberkrom faciliteerde Kooiman eerst bij enkele nog te maken ontwerpkeuzes. In werksessies met medewerkers van Kooiman en Havenbedrijf Rotterdam werden in het assetmanagement adviesmodel de prestaties, risico’s en levenscycluskosten van ontwerpkeuzen van verschillende leveranciers in kaart gebracht. De argumenten werden besproken en vastgelegd. De deelnemers aan de werksessies kwamen tot een gezamenlijk advies over de boegschroef, de motor en de Controlable Pitch Propellor die de stand van de schroefbladen varieert. Marco Aberkrom: “We hebben niet altijd gekozen voor de over de levensduur berekende voordeligste oplossing. Door inzicht in de onderscheidende prestaties en risico’s van de varianten, is de keuze goed onderbouwd met alle bekende feiten en inzichten.”

Werksessies en Power Suite voor opstellen ALM

Pragma-consultant Frank Koot faciliteerde de werksessies met alle betrokkenen om input te krijgen voor het opstellen van de onderdelen van het ALM. Deze informatie verwerkte hij in de softwaretool Asset Management Power Suite. Frank Koot: “Eerst voerde ik de objectdecompositie en de bedrijfswaardenmatrix van Havenbedrijf Rotterdam in als parameters in Power Suite. Dit vulde ik aan met de informatie die ik kreeg uit de werksessies. Op basis hiervan maakte ik de risicoanalyses. Door Power Suite is de verzamelde informatie geborgd en gestandaardiseerd.” De risicoanalyses werden vervolgens besproken in de werksessies met de betrokkenen. Het resultaat is een aantal deelproducten die samen het Asset Life Cycle Management-plan vormen.

Onderhoudsconcept, onderhoudsplan, kritieke- en reserveonderdelen

Op basis van de risicoanalyses zijn het onderhoudsconcept en het onderhoudsplan opgesteld. Frank Koot: “We hebben daarbij ook gekeken naar de mate waarin het onderhoud kosteneffectief is. Dit omdat het preventief vervangen van onderdelen goedkoper kan zijn dan het pas vervangen van de onderdelen bij een storing.”  Op basis van de risicoanalyse en de bedrijfswaardenmatrix werd bepaald in welke mate een onderdeel kritiek is. Zo ontstond er een lijst met kritieke onderdelen en een lijst met reserveonderdelen die Havenbedrijf Rotterdam op voorraad moet hebben om een storing direct te verhelpen.

Benodigd gereedschap en apparatuur

Aan de hand van de onderhoudstaken is voor het eerste-, tweede- en derdelijns onderhoud inzichtelijk gemaakt welk gereedschap en apparatuur nodig is om het onderhoud uit te voeren. Hierbij is voornamelijk gebruik gemaakt van de expertise van de toeleveranciers en de medewerkers van Havenbedrijf Rotterdam.

Data voor Lange Termijn Asset Planning

De data voor de Lange Termijn Asset Planning (LTAP) is verzameld bij de toeleveranciers van de onderdelen. Alle data is in één overzicht verwerkt. Hiermee is inzichtelijk gemaakt wat de onderhoudskosten per jaar zijn over de hele levensduur van de RPA 8.

Documentatie en training

De onderhoudsinformatie is gedocumenteerd zodat alle partijen beschikken over eenduidige informatie. De documentatie is zo ingericht dat Havenbedrijf Rotterdam de informatie eenvoudig kan invoeren in het onderhoudsbeheersysteem SAP en dat het past binnen de documentatie van andere vaartuigen van Havenbedrijf Rotterdam. Voor de onderhoudstaken is inzichtelijk gemaakt welke training de servicetechnici nodig hebben om het onderhoud kwalitatief goed uit te voeren.

Oplevering RPA 8 met Asset Life Cycle Management-programma

In 2018 is de RPA 8, inclusief Asset Life Cycle Management-programma opgeleverd aan Havenbedrijf Rotterdam. Havenbedrijf Rotterdam beschikt hiermee over een complete set aan informatie over de beheer- en onderhoudsfase van de RPA 8. De betrokkenen zijn op de hoogte welk onderhoud er wanneer en op welke manier uitgevoerd moet worden. De methode voor het opstellen van een ALM zal ook worden ingezet bij het reviseren van onderdelen van andere vaartuigen van Havenbedrijf Rotterdam.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over Asset Life Cycle Management en wat Pragma voor u kan betekenen hierin? Neem dan contact met ons op.


Gerelateerde cases

Onderhoudsconcept Grondstoffenfabriek Zutphen van Waterschap Rijn en IJssel
Pragma ondersteunde Waterschap Rijn en IJssel bij het opstellen en borgen van het onderhoudsconcept voor de Kaumera Grondstoffenfabriek Zutphen.
Risicoanalyse met Power Suite voor opslagbedrijf Oiltanking
Opslagbedrijf Oiltanking vroeg Pragma om, samen met hun ingenieurs, risicoanalyses uit te voeren voor hun terminals over de hele wereld met behulp van de softwaretool Asset Management Power Suite.
Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens
Om de assets de zorgen voor schoon drinkwater betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.

Neem contact op

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn

Frank Koot

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn