Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Kennisplatform CROW
Project
Handreiking risicomanagement
Resultaat
Handreiking met oefenmodel
Aanzet voor nieuwe wegbeheersystematiek

Handreiking risicomanagement voor kennisplatform CROW

Door de economische situatie kunnen wegbeheerders en groenbeheerders minder assets vernieuwen of onderhouden. Welke keuzes moeten beheerders maken om wegen en groen beschikbaar en betaalbaar te houden? En hoe krijgen ze meer grip op risico’s? Om weg- en groenbeheerders te helpen, vroeg kennisplatform CROW aan Pragma om een handreiking te ontwikkelen. Samen met mensen uit het veld gingen ze aan de slag. Het resultaat? Een handreiking met oefenmodel. En een basis voor een nieuwe wegbeheersystematiek.

Leren omgaan met risico’s in wegbeheer

De wegbeheerders in de gebruikersgroep van kennisplatform CROW wilden weten hoe gemeenten kunnen omgaan met risico’s. Daarom vroegen ze Pragma een handreiking te maken hoe om te gaan met risico’s binnen de wegbeheersystematiek, volgens het gedachtengoed van assetmanagement. Uiteindelijk wordt dit een belangrijke bouwsteen voor een nieuwe systematiek. Eerst voor wegbeheer, later wellicht ook voor groenbeheer.

Aanpak handreiking risicomanagement

Pragma startte met een studie naar risicomanagement binnen gemeenten. Daarna volgden interviews om inzicht te krijgen in de ‘gap’ tussen theorie en praktijk, zijn best practices verzameld en diverse bijeenkomsten gehouden met mensen uit het werkveld van weg- en groenbeheer. Een werkgroep van gemeentelijke wegbeheerders, ingenieursbureaus en instituten bleef enthousiast tot het eind toe meedenken en toetsen.

Handreiking Risicomanagement CROW

Handreiking risicomanagement online

Het resultaat is een zeer bruikbare handreiking met een oefenmodel. De nieuwe manier van denken gaat het CROW nu ook gebruiken voor onze nieuwe systematiek voor wegbeheer, wellicht gevolgd door een nieuwe groenbeheersystematiek. De handreiking is te vinden in de online kennismodule Wegbeheer van het CROW en kosteloos te downloaden op www.iampro-portaal.nl.

Leren denken in risico’s

De totstandkoming van de handreiking heeft het CROW en de werkgroepleden veel gebracht. Projectmanager Eddy Westdijk van CROW vertelt: ‘We leerden denken vanuit risico’s, volgens de systematiek van asset management. De handreiking kan straks alle weg- en groenbeheerders verder helpen. Het helpt verantwoorde afwegingen te maken tussen de prestaties van het wegdek, de kosten en de (on)gewenste risico’s. Ook organisatiewaarden spelen een rol, zoals imago en bereikbaarheid, van belang voor bestuurders. Door deze manier van denken kun je prioriteiten stellen in het wegbeheer en deze verantwoorden aan het gemeentebestuur.’

Assetmanagementdenken is de bouwsteen voor wegbeheer.

Waarom Pragma?

Samen met een collega volgde Westdijk bij Pragma een stoomcursus assetmanagement. Projectmanager Eddy Westdijk van CROW: ‘De kennis van asset management die Pragma met ons deelde, trok ons aan. Ook het feit dat Pragma en de leden van de werkgroep elkaars wereld niet goed kenden, leek ons interessant. Dat gaf inderdaad een aparte dynamiek waarin leren van elkaar voorop stond. En daaruit zijn een heel goede handreiking en de basis voor een nieuwe wegbeheersystematiek voortgekomen.’

Interesse in risicomanagement?

Wilt u meer weten over risicomanagement en assetmanagement? Neemt u dan contact met ons op.


Gerelateerde cases

Risicogestuurd wegbeheer bij gemeente Nijmegen
Hoe kunnen we met steeds minder onderhoudsbudget toch beschikken over veilige wegen? Hoe weten we waar de risico’s zitten? En hoe kunnen we prioriteiten stellen? Pragma zocht het uit voor de gemeente Nijmegen.
Risicogestuurd wegbeheer bij gemeente Dordrecht
Pragma hielp de gemeente Dordrecht bij de invoering van risicogestuurd wegbeheer. De gemeente kent nu de risico’s van haar wegennet en kan gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad.
Assetmanagement bij Provincie Overijssel
Assetmanagement helpt om de prestaties, risico’s en kosten van de assets, zoals bruggen en (vaar)wegen, in balans te brengen. Het geeft de provincie Overijssel inzicht in beheer en onderhoud van de assets, zodat de provincie onderbouwde keuzes kan maken over wat goedkoper, later of gespreid kan. Pragma hielp de provincie bij de invoering van assetmanagement.

Neem contact op

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn