Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
International Flavors & Fragrances Inc. (IFF)
Project
Optimalisatie onderhoudsconcepten en FMECA met Power Suite
Assets
Doseerinstallaties en reactors
Menginstallaties en verpakkingsmachines
Resultaat
Geoptimaliseerde en nieuwe onderhoudsconcepten
Data gereed voor SAP

Optimalisatie onderhoudsconcepten en FMECA met Power Suite bij IFF

De Tilburgse vestiging van geur- en smaakstoffenproducent International Flavors & Fragrances Inc. (IFF) stapte over op SAP en wilde daarvoor de onderhoudskennis van hun bestaande installatie bundelen, groeperen en optimaliseren. IFF vroeg Pragma om de onderhoudsconcepten te helpen optimaliseren. Met behulp van Power Suite werden alle bestaande onderhoudsconcepten en boomstructuren ingelezen en opnieuw beoordeeld. Ook maakte Pragma onderhoudsconcepten op basis van de FMECA-methode voor een destijds nieuwe installatie. Daarna konden alle data worden toegevoegd aan SAP.

Onderhoud en veiligheid

IFF Tilburg ontwikkelt en produceert geuren en smaakstoffen, op natuurlijke basis, die onder andere worden gebruikt bij Danone en Coca Cola. Binnen IFF is de afdeling maintenance verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van de technische installatie. Deze installatie bestaat met name uit doseerinstallaties, reactors, menginstallaties en verpakkingsmachines. Om het onderhoud te beheren, plannen en uitvoeren beschikt de afdeling over een enthousiaste ploeg medewerkers en een geïmplementeerd Enterprise Resource Planningsysteem (SAP).

Optimaliseren onderhoudsconcepten

Binnen IFF Tilburg was er veel onderhoudskennis aanwezig. Zo waren er voor de bestaande installatie al FMECA-analyses uitgevoerd, was onderhoudshistorie te vinden in een onderhoudsbeheerssysteem en waren er diverse lijsten beschikbaar met wettelijk verplichte onderhoudsrichtlijnen. Het preventieve onderhoud stond op verschillende lijsten en lag bij verschillende beheerders. Hierdoor was er geen goed totaal overzicht van het onderhoud. Door de implementatie van SAP was het een mooi moment om al deze onderhoudskennis te bundelen, te groeperen en te optimaliseren voordat het in SAP zou worden ingevoerd. Voor een destijds nieuwe installatie, een ‘encapsulation-installatie’, in gebruik genomen. Voor deze installatie was echter nog geen degelijk onderhoudsconcept bepaald. Aan Pragma is gevraagd om de nieuwe installatie van onderhoudsconcepten te voorzien aan de hand van de FMECA-methode.

Onderhoudsmanagement

Voordat het project kon beginnen is er eerst gekeken naar het evenwichtig samenstellen van een multidisciplinair projectteam. Door naar het onderhoudsmanagement te kijken vanuit de productiebril en de onderhoudsbril, ontstond er een afgewogen beeld van de huidige en gewenste situatie. Met behulp van Power Suite zijn vervolgens alle bestaande onderhoudsconcepten en boomstructuren ingelezen en opnieuw beoordeeld.

Verschilanalyse onderhoudsconcepten

Middels een verschilanalyse kon de verbeterruimte worden aangetoond voor de bestaande onderhoudsconcepten. Daarnaast is de destijds nieuwe installatie voorzien van onderhoudsconcepten op basis van de FMECA-methode. Toen dit alles achter de rug was konden de data worden toegevoegd aan SAP.

Onderhoudsconcepten binnen SAP

De onderhoudsconcepten worden nu gebruikt binnen de productieomgeving in SAP. Nu is het zaak om de Plan-Do-Check-Act-cirkel rond te maken. Een werkvoorbereider bij IFF zegt hierover: ‘De objectenboomstructuur past nu weer veel beter bij de situatie in de praktijk. Vervallen installaties zijn verwijderd, benamingen aangepast en fouten eruit gehaald. Ik merk echter wel dat de onderhoudsregels nog één keer in de praktijk moeten worden getoetst, om het echt helemaal goed aan te laten sluiten bij de beleving van de monteurs.’ De keuze om de onderhoudsregels in de praktijk te laten toetsen was een bewuste keuze van IFF. Roeien met de riemen die je hebt, ook dat is pragmatisch verbeteren.

Cursus onderhoudsmanagement

Aan het projectteam werd een korte algemene cursus onderhoudsmanagement gegeven. Zo werd ruimte gegeven aan het onderbuikgevoel. In een groepsdiscussie kwam eerst de frustratie rondom het onderhoudsproces boven tafel, waarna men extra gemotiveerd raakte om een bijdrage te leveren aan het vraagstuk onderhoudsmanagement.

Informatie

Voor meer informatie over de optimalisatie van onderhoudsconcepten kunt u contact met ons opnemen.


Gerelateerde cases

Onderhoudsconcept Grondstoffenfabriek Zutphen van Waterschap Rijn en IJssel
Pragma ondersteunde Waterschap Rijn en IJssel bij het opstellen en borgen van het onderhoudsconcept voor de Kaumera Grondstoffenfabriek Zutphen.
Optimalisatie van onderhoudsconcepten met Power Suite bij Brabant Water
Installaties worden vaak onderhouden op basis van kennis en ervaring van mensen. Dat is niet altijd efficiënt en bovendien nogal kwetsbaar. Hoe kom je nu van mensafhankelijk naar systeemafhankelijk onderhoud? Pragma hielp Brabant Water met het inrichten van onderhoudsprocessen op basis van RCM.
Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens
Om de assets de zorgen voor schoon drinkwater betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.

Neem contact op

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn