Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Gemeente Nijmegen
Project
Risicogestuurd wegbeheer
Assets
Wegen en fietspaden
Resultaat
Inzicht in risico’s
Top 25 van risicovolle wegvakken
Risicogestuurd wegbeheer

Risicogestuurd wegbeheer bij gemeente Nijmegen

Hoe kunnen we met steeds minder onderhoudsbudget toch beschikken over veilige wegen? Hoe weten we waar de risico’s zitten? En hoe kunnen we prioriteiten stellen? Met deze vragen kwam Stadsbeheer van de gemeente Nijmegen bij Pragma. Samen gingen ze aan de slag. Het resultaat? Inzicht in het hele areaal aan verhardingen, gekoppeld aan risico’s rondom veiligheid, doorstroming en imago.

Risicogestuurd beheer

Er is onvoldoende budget om alle schades aan de wegen te herstellen. Nijmegen volgt de CROW-wegbeheersystematiek, een richtlijn waaraan wegen moeten voldoen. Maar de CROW-richtlijn beschrijft niet de risico’s die ontstaan als de richtlijn wordt overschreden. En dat wilde Nijmegen juist weten om prioriteiten te kunnen stellen. Jeroen de Cortie, senior kwaliteitsbeheerder civiele techniek bij Stadsbeheer Nijmegen, vertelt. ‘Samen met Pragma brachten we de risico’s van de verhardingen in kaart. We hebben nu een top 25 van risicovolle wegvakken die we als eerste gaan aanpakken.’

Risico’s objectiveerbaar managen

De principes van risicomanagement en assetmanagement zijn nu praktisch toepasbaar voor wegbeheerders. Jeroen de Cortie van de gemeente Nijmegen: ‘We hadden in ons hoofd zitten welke weggedeelten voorrang moesten krijgen voor het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden. Maar om hierin prioriteiten te stellen, heb je objectieve criteria nodig, zoals de risico’s van de schades in het wegdek. Omdat we nu inzicht hebben in de risico’s van ons areaal aan verhardingen, kunnen we objectiveerbare én herleidbare keuzes maken.’

Inzicht in risico’s

Jeroen de Cortie: ‘Ik kijk nu met een andere blik naar onze wegen. Niet meer naar vooral de schade, maar ook naar de mogelijke gevolgen van die schade. Sommige schades bleken nauwelijks risico’s te hebben, terwijl andere schades risico’s voor bijvoorbeeld het imago hebben.’ Wat is het vervolg op de top 25 aan risicovolle wegvakken? ‘Sommige werkzaamheden hadden we al ingepland, de rest volgt.’

Informatie

Wilt u meer weten over risicogestuurd wegbeheer en assetmanagement? Neemt u dan contact op met ons. Wij vertellen u er graag meer over.


Gerelateerde cases

Risicogestuurd leidingbeheer bij Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel heeft ruim 400 km aan transportleidingen in eigendom en beheer. Samen met Pragma zijn de leidingen in kaart gebracht, geanalyseerd en de risico's in kaart gebracht.
Risicogestuurd leidingbeheer bij Hoogheemraadschap HHNK
De zorg voor een goede waterkwaliteit is een kerntaak van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Het waterschap startte samen met Pragma een project ‘Risicodenken’, gericht op een beter beheer van de persleidingen.
Risicogestuurd wegbeheer bij gemeente Dordrecht
Pragma hielp de gemeente Dordrecht bij de invoering van risicogestuurd wegbeheer. De gemeente kent nu de risico’s van haar wegennet en kan gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad.

Neem contact op

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn