Loading...
Skip to content

Paspoort

Organisatie
Vitens
Project
Implementatie en certificeren van assetmanagementproces tegen ISO 55001
Assets
Infrastructuur met vervangingswaarde van 7 miljard euro, waaronder:
50.000 km leidingen
93 productiebedrijven
Resultaat
Certificering tegen ISO 55001
Beheer en onderhoud van assets volgens transparante en uniforme processen

Vitens ontvangt ISO 55001 certificaat voor assetmanagement

In oktober 2020 heeft Vitens het certificaat ISO 55001 in ontvangst genomen. Met de certificering op ISO 55001 toont Vitens aan dat de organisatie werkt volgens processen die ervoor zorgen dat de assets op transparante en uniforme wijze worden beheerd en onderhouden. Dit stelt Vitens in staat om continu veilig en voldoende drinkwater te leveren aan de afnemers. Pragma-consultant Robert van Grunsven ondersteunde Vitens bij het implementeren en certificeren van het assetmanagementproces tegen ISO 55001.

De assets van Vitens

Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en voorziet ruim 2,6 miljoen mensen van drinkwater. Vitens beschikt over een infrastructuur met een totale vervangingswaarde van 7 miljard euro. Die infrastructuur bestaat onder andere uit 50.000 kilometer aan leidingen en 93 productiebedrijven waar water wordt gezuiverd. ‘Elke druppel duurzaam’ is de missie van Vitens. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het vraagt van de organisatie meer dan alleen het beheer van technische assets. Ook de natuur en wingebieden behoren tot de beheren assets.

Implementatie van ISO 55001

Pragma-consultant Robert van Grunsven hielp Vitens bij het certificeerbaar maken van de organisatie. “Ik trof een organisatie aan waarin al veel was georganiseerd op het gebied van assetmanagement. Medio 2018 was Vitens ver met grip krijgen en besluiten nemen op basis van assetgerelateerde prestaties, risico’s en kosten. Het ISO 55001-systeem is een mooie kapstok om de bouwstenen van Vitens aan op te hangen”, aldus Robert van Grunsven.

Met zijn kennis over de norm en ervaring met implementaties startte Robert met een analyse van de Vitens-organisatie, een assetmanagement volwassenheidsbepaling en een GAP-analyse op ISO 55001. Hieruit volgde een roadmap met acties om de organisatie certificeerbaar te maken. Robert gaf advies en ondersteunde de medewerkers van Vitens bij hun dagelijkse activiteiten. Ook hielp hij bij het inrichten van het assetmanagementsysteem en bij het certificeringstraject, zoals het doen van een proefaudit, het begeleiden van het auditproces en afstemming met de auditoren van Kiwa. Met als resultaat het ISO 55001 certificaat voor Vitens.

Vitens over de samenwerking met Pragma

Voor de implementatie van ISO 55001 is nauw samengewerkt met de medewerkers van Vitens, waaronder Stefan Hemmer als Teammanager Strategie & Programma’s Asset Management.

Stefan Hemmer vertelt: “Robert van Grunsven is specialist op de ISO 55000 norm. Daarom wilden wij dit traject graag door hem laten begeleiden. Wij zijn erg tevreden over zijn aanpak en de samenwerking. Robert is in staat om naar de organisatie te kijken door de bril van de norm. Op basis van de scan en het spider diagram wist hij de verbeterpunten concreet en praktisch vast te stellen. Hij heeft dit vervolgens goed laten landen in de organisatie en is in staat gebleken verbindingen door de organisatie heen te leggen; van specialisten tot beleidsmedewerkers en medewerkers van Beheer en Onderhoud. Op een begrijpelijke wijze heeft Robert gezorgd voor praktische stappen, bewustwording en zijn de beleidsstukken op een hoger plan getild. Robert is als persoon altijd positief en constructief, hij heeft een waarderende aanpak naar de organisatie en de mensen in de organisatie.”

“De certificering op ISO 55001 is een compliment aan de organisatie.”

Wat heeft de certificering op ISO 55001 opgeleverd?

“Ik zie de certificering op ISO 55001 als een compliment aan de organisatie en het traject erheen als een versnelde groei naar volwassenheid van het assetmanagementproces. De samenwerking in de organisatie is verbeterd. We hebben als het ware samen een puzzel gelegd. Binnen de organisatie is er meer bewustwording over rollen, verantwoordelijkheden en afhankelijkheden. Op basis van een jaarplan zijn we bezig om verbeteringen door te voeren. We zien dat investeringsplannen beter onderbouwd worden. Prestaties, risico’s en kosten komen steeds beter in balans”, aldus Stefan Hemmer.

Lees hier het nieuwsbericht van Vitens over de certificering op ISO 55001.

Interesse in certificeren op ISO 55001?

Wilt u weten wat de invoering van assetmanagement en het certificeren op ISO 55001 u kan opleveren? Neem dan contact met ons op. Wij gaan graag met u in gesprek en nemen u mee in het traject en de resultaten.


Gerelateerde cases

Assetmanagement bij Provincie Overijssel
Assetmanagement helpt om de prestaties, risico’s en kosten van de assets, zoals bruggen en (vaar)wegen, in balans te brengen. Het geeft de provincie Overijssel inzicht in beheer en onderhoud van de assets, zodat de provincie onderbouwde keuzes kan maken over wat goedkoper, later of gespreid kan. Pragma hielp de provincie bij de invoering van assetmanagement.
Optimaliseren onderhoudsconcepten met Power Suite bij Vitens
Om de assets de zorgen voor schoon drinkwater betrouwbaar en betaalbaar te houden, is goed onderhoud nodig. Power Suite en RCM helpen daarbij, bleek bij Vitens’ productiebedrijf Eemdijk.
Gap-analyse ISO 55000 bij Defensie Pijpleiding Organisatie
Zijn wij klaar voor ISO 55000? Welke gaten moeten we dichten? De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), onderdeel van het ministerie van Defensie, wilde dat weten. Pragma zocht het voor ze uit en kwam met een advies.

Neem contact op

Robert van Grunsven

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn