Algemene Kennis

Afbeelding zuivering LTAP

Visie op waarde en lange termijn investeringen

november 21, 2023

Assets zijn fysieke bedrijfsmiddelen zoals gebouwen, auto’s, koffiemachines, airco’s en laptops. Het zijn allemaal bedrijfsmiddelen die we dagelijks gebruiken. Ze doen het, ze vervullen een functie en dat vinden we normaal. Als de assets stuk gaan ondervinden we hinder. We zijn gehecht aan werkende assets Pas als er een defect is, zoals een lekkend dak, […]

Find out more

Definitie assetmanagement

mei 28, 2018

Bij assetmanagement draait het om het managen van assets. De directe vertaling van het woord ‘asset’ vanuit het Engels is ‘bedrijfsmiddel’. Onderhoudsmanagement Traditioneel onderhoudsmanagement is te omschrijven als “het garanderen dat een bedrijfsmiddelen bij voortduring doet dat wat de gebruiker wil dat het doet, binnen een gegeven bedrijfsomgeving”. “Dat wat de gebruiker wil dat het […]

Find out more

Groeimodel assetmanagement

mei 28, 2018

De organisatieontwikkeling binnen een technische dienst of instandhoudingafdeling verloopt via een groeipad. Het groeimodel van Pragma geeft aan welke fases moeten worden doorlopen om stabiel te kunnen groeien. Groeimodel en volwassenheid Pragma is zich ervan bewust dat elke fase doorlopen moet worden, om vervolgens naar de volgende fase te gaan. Niet alleen uzelf, maar ook […]

Find out more

Normen assetmanagement

mei 15, 2018

Over assetmanagement en hieraan gerelateerde onderwerpen zijn verschillende internationale en Nederlandse normen verschenen. Deze normen kunt u gebruiken als handvatten voor de inrichting van uw organisatie en activiteiten. Ook kunt u ervoor kiezen om uw organisatie te laten certificeren tegen één of meerdere van deze normen. Invoering van High Level Structure (HLS) Normen zijn net […]

Find out more

Assetmanagementsysteem

mei 15, 2018

Organisaties die het belang inzien van assetmanagement zijn benieuwd naar de consequenties ervan. Hoe kun je met assetmanagement aan de slag gaan? Hoe breng je je assetmanagementsysteem op orde? Moet je gaan reorganiseren of past het binnen de bestaande organisatie? Hoe wordt assetmanagement een lust en geen last? Assetmanagementsysteem en rollen Pragma vindt dat assetmanagement […]

Find out more

Assetmanagement bedrijven

mei 15, 2018

Om met assetmanagement aan de slag te gaan, is meer nodig dan alleen een assetmanagementsysteem. De ‘cultuur’ van de organisatie is ook een belangrijk aspect. Hoe handelen uw mensen? Zijn zij risicobewust? Tonen zij gedrag wat bijdraagt aan uw assetmanagementdoelstellingen? Kortom, bedrijven managen al jaren hun assets. Maar betekent dat ook dat zij optimaal assetmanagement bedrijven? […]

Find out more

Woordenlijst assetmanagement

maart 30, 2018

Hieronder leggen we een aantal veelgebruikte woorden uit. We hebben geen synoniemen voor de woorden, maar wel een omschrijving. Wilt u weten wat wordt verstaan onder assetmanagement, onderhoudsconcepten, RAMS, risicomatrix, FMECA en RCM? Hieronder leest u wat wij eronder verstaan. Assetmanagement De definitie van assetmanagement volgens de norm ISO 55000: “Assetmanagement zijn de gecoördineerde activiteiten […]

Find out more

Waarom assetmanagement? De voordelen op een rijtje.

maart 29, 2018

Assetmanagement in uw organisatie invoeren kent vele voordelen. Alle voordelen van assetmanagement hebben als basisprincipe ‘doen we de goede dingen en doen we deze dingen goed’. Toegevoegde waarde assetmanagement Het benoemen van de juiste organisatiedoelen, geformuleerd in termen van prestatie, risico en kosten Het bepalen van de juiste keuzes rondom nieuwbouwinvesteringen, vanaf de planvorming tot […]

Find out more

Wat is assetmanagement?

maart 29, 2018

Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied van onderhoudsmanagement en systemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid. Deze systemen grijpen steeds meer in elkaar. Hoe kunnen we daar richting aan geven? Waar kunnen we processen optimaliseren? En welke rol speelt informatisering hierbij? Assetmanagement als systeem vormt hierbij de verbindende schakel. Assetmanagement en onderhoudsmanagement Assetmanagement […]

Find out more