Loading...
Skip to content
De aftersales uitdagingen van een OEM

Original Equipment Manufacturers (OEM) focussen zich meer en meer op het leveren van aftersales services. Voor welke uitdagingen staan zij?

De assetmanagement driehoek in de praktijk

In assetmanagement spreken we vaak over ‘de driehoek’. Daarmee bedoelen we de driehoek: Prestaties, Risico’s en Kosten. Hoe weeg je deze elementen af en zorg je voor balans?

Visie op waarde en lange termijn investeringen

In een Lange Termijn Asset Planning wordt vastgelegd met welke assets de doelen worden gerealiseerd en aan welke eisen de assets moeten voldoen. Lees in dit artikel onze visie op waarde en lange termijn investeringen.

Toestandsafhankelijk onderhoud op basis van de P-F curve

De P-F curve wordt ingezet om het faalgedrag van een asset visueel te maken en het moment van functioneel falen te voorspellen in de tijd.

Proactief verbeteren van onderhoud met FRACAS

FRACAS is een werkwijze waarmee technici storingen op uniforme wijze rapporteren en classificeren. Het maakt faaloorzaken inzichtelijk zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Heeft u een vraag? Ask the consultant!

De markt van assetmanagement is volop in beweging en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Heeft u een vraag over een assetmanagement gerelateerd onderwerp? Stel uw vraag en wij helpen u op weg.

Een quick review van bestaande onderhoudsconcepten

Als assetmanager of asset owner wilt u weten of de risico’s nog worden afgedekt en of er niet te veel of te weinig onderhoud wordt uitgevoerd. Omdat voor uitgebreid optimaliseren vaak de tijd, mankracht en middelen ontbreken, ontwikkelde Pragma deze aanpak voor een quick review.

Hoe voldoen aan de zorgplicht voor primaire keringen?

Primaire waterkeringen zoals dammen, duinen en dijken bieden de burgers in Nederland bescherming tegen regelmatige overstromingen. Per 1 januari 2017 is de normering van de waterveiligheid gewijzigd en iedere beheerder moet in 2050 aantoonbaar voldoen aan die nieuwe normering. Waterschappen en Rijkswaterstaat zijn aan de slag om dijken en duinen te versterken en beschrijven en optimaliseren hun beheer- en onderhoudsprocessen om instandhouding te waarborgen. De principes van assetmanagement kunnen helpen bij dit veranderingstraject om aantoonbaar te voldoen aan de regelgeving.

Uitleg risicogestuurd wegbeheer voor gemeenteraad en bestuur

Veel wegbeheerders van gemeenten en provincies volgen de CROW-richtlijn voor het beheren en onderhouden van hun wegen. Het komt voor dat er meer budget nodig dan dat er beschikbaar is. De assetmanagementmethode risicogestuurd wegbeheer geeft inzicht in de risico’s van het uitstellen van onderhoud. Met deze informatie maakt de gemeente of provincie afgewogen keuzes waar […]

Whitepaper Life Cycle Costing (LCC)

Assetmanagement draagt bij aan het vermeerderen van de waarde van assets. Maar hoe weten we hoeveel? Daarvoor is het van belang dat we stilstaan bij de doelstellingen, gegevens en metingen. In deze whitepaper zetten we uiteen hoe u als wegbeheerder, groenbeheerder of beheerder van kunstwerken (bijvoorbeeld bruggen) kunt berekenen hoeveel meerwaarde u met de assets […]