Loading...
Skip to content
Wat is RCM?

RCM (Reliability Centered Maintenance) is een methodiek om te komen tot kwalitatief goed onderbouwde onderhoudsconcepten. Net als de FMECA methodiek. In de meeste gevallen wordt RCM óf in de aanloopfase van een nieuwe installatie ingezet, of om hardnekkig structureel falen te analyseren na een langdurige productieperiode. Stappen van een RCM-analyse Bij het uitvoeren van een […]

Wat is een risicomatrix?

Voor het bepalen van onderhoud op basis van risico wordt gebruik gemaakt van een risicomatrix. De formule ‘Risico = Kans x Effect’ kan grafisch in twee dimensies worden uitgedrukt. Hierdoor ontstaat een risicomatrix, voor een specifiek risicocriterium. De risicocriteria die veel worden gebruikt zijn: Veiligheid, Milieu, Reparatietijd, Kosten en bijvoorbeeld Derving. Per risicocriterium wordt een risicomatrix opgesteld. […]

Wat is RAMS?

RAMS staat voor Reliability, Availability, Maintainability en Safety.  De RAMS onderdelen worden vaak gebruikt om de operationele prestatie van de onderhoudsorganisatie te meten en te rapporteren. Alle onderhoudsspecifieke taken zijn te herleiden tot, en staan in dienst van RAMS. In dit artikel nemen wij u mee in de onderdelen van RAMS. De onderdelen van RAMS […]

Reliability engineering

Veel maintenance engineers zijn actief in de werkvoorbereiding en de realisatie van modificaties en het onderhoud. Maar is er voldoende tijd voor de optimalisatie van het onderhoud? Beschikt men over de juiste data? Is er voldoende aandacht voor de betrouwbaarheid van de assets? Meer aandacht voor reliability engineering kan de oplossing zijn. Reliability, specialisme binnen […]

Woordenlijst assetmanagement

Hieronder leggen we een aantal veelgebruikte woorden uit. We hebben geen synoniemen voor de woorden, maar wel een omschrijving. Wilt u weten wat wordt verstaan onder assetmanagement, onderhoudsconcepten, RAMS, risicomatrix, FMECA en RCM? Hieronder leest u wat wij eronder verstaan. Assetmanagement De definitie van assetmanagement volgens de norm ISO 55000: “Assetmanagement zijn de gecoördineerde activiteiten […]

Waarom assetmanagement? De voordelen op een rijtje.

Assetmanagement in uw organisatie invoeren kent vele voordelen. Alle voordelen van assetmanagement hebben als basisprincipe ‘doen we de goede dingen en doen we deze dingen goed’. Toegevoegde waarde assetmanagement Het benoemen van de juiste organisatiedoelen, geformuleerd in termen van prestatie, risico en kosten Het bepalen van de juiste keuzes rondom nieuwbouwinvesteringen, vanaf de planvorming tot […]

Wat is assetmanagement?

Veel organisaties zijn al jaren actief op het gebied van onderhoudsmanagement en systemen voor kwaliteit, milieu en veiligheid. Deze systemen grijpen steeds meer in elkaar. Hoe kunnen we daar richting aan geven? Waar kunnen we processen optimaliseren? En welke rol speelt informatisering hierbij? Assetmanagement als systeem vormt hierbij de verbindende schakel. Assetmanagement en onderhoudsmanagement Assetmanagement […]

Wat is een FMECA?

FMECA (Failure Mode, Effects and Criticality Analysis) is een methodiek om te komen tot kwalitatief goed onderbouwde onderhoudsconcepten. Net als de RCM methodiek. Het doel van een FMECA Alle mogelijke faalvormen beschrijven Effecten bepalen op het systeem Bekijken in hoeverre effecten kunnen worden voorkomen Stappen van een FMECA Bij het uitvoeren van een FMECA-analyse worden […]