Loading...
Skip to content
De assetmanagement driehoek in de praktijk

In assetmanagement spreken we vaak over ‘de driehoek’. Daarmee bedoelen we de driehoek: Prestaties, Risico’s en Kosten. Hoe weeg je deze elementen af en zorg je voor balans?

Visie op waarde en lange termijn investeringen

In een Lange Termijn Asset Planning wordt vastgelegd met welke assets de doelen worden gerealiseerd en aan welke eisen de assets moeten voldoen. Lees in dit artikel onze visie op waarde en lange termijn investeringen.

Toestandsafhankelijk onderhoud op basis van de P-F curve

De P-F curve wordt ingezet om het faalgedrag van een asset visueel te maken en het moment van functioneel falen te voorspellen in de tijd.

Proactief verbeteren van onderhoud met FRACAS

FRACAS is een werkwijze waarmee technici storingen op uniforme wijze rapporteren en classificeren. Het maakt faaloorzaken inzichtelijk zodat passende maatregelen genomen kunnen worden.

Heeft u een vraag? Ask the consultant!

De markt van assetmanagement is volop in beweging en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Heeft u een vraag over een assetmanagement gerelateerd onderwerp? Stel uw vraag en wij helpen u op weg.

Een quick review van bestaande onderhoudsconcepten

Als assetmanager of asset owner wilt u weten of de risico’s nog worden afgedekt en of er niet te veel of te weinig onderhoud wordt uitgevoerd. Omdat voor uitgebreid optimaliseren vaak de tijd, mankracht en middelen ontbreken, ontwikkelde Pragma deze aanpak voor een quick review.

Wat is een onderhoudsconcept?

Een onderhoudsconcept slaat de brug tussen de bedrijfsdoelstellingen, het beleid en de operationele werkelijkheid. Het bestaat uit een opsomming van benodigd materiaal, materieel, kennis, kunde en vaardigheden. Deze elementen staan ter beschikking van de onderhoudsdienst om de installatie te laten functioneren volgens de wensen van de installatie-eigenaar en naar de eisen van de wet. Directe en […]

Wat is een Lange Termijn Asset Planning (LTAP)?

Wat kost het om de assets in stand te houden? Hoe lang gaan de assets nog mee? Een Lange Termijn Asset Planning (LTAP) geeft inzicht. Wat is een LTAP? Een Lange Termijn Asset Planning (LTAP) geeft assetbeheerders inzicht in de kosten voor het in stand houden van de assets over een langere termijn. Een LTAP […]

Informatiemanagement en assetmanagement

Assets als kunstwerken, (vaar)wegen en installaties worden steeds complexer en de behoefte naar juiste informatie groeit. Welke rol speelt informatiemanagement hierbij? Van data naar wijsheid Een database met data over je assets geeft niet zomaar zinvolle informatie. Bepaal eerst welke vraag je beantwoord wil hebben. Kijk dan wat je daarvoor nodig hebt en vertaal dit […]

Certificeren: profileren of waarde creëren?

In 2014 zag ISO 55000 het levenslicht. Pragma was betrokken bij de totstandkoming en doorontwikkeling van de norm. Hoe staat het nu met deze internationale norm voor assetmanagement? Pragma-consultant Robert van Grunsven vertelt over zijn bevindingen. ‘Vanwege de Nederlandse taal is ISO 55000 veel toegankelijker dan haar voorloper PAS 55. Ook is de ISO 55000 […]