Loading...
Skip to content
Wat is risicomanagement?

Veel organisaties zijn verantwoordelijk voor assets die nodig zijn voor een veilige en duurzame samenleving. Assetmanagement helpt om de optimale waarde uit deze assets te halen, tegen aanvaardbare kosten en binnen acceptabele risico’s. Maar over welke risico’s heb je het dan? En hoe manage je die om assetmanagement te kunnen bedrijven? Waarom risico’s managen? ‘Risicomanagement […]

Prestatiecontracten in het primair proces

Niet iedere organisatie kan of wil meer alles zelf doen. Vaak is het efficiënter en effectiever om bepaalde zaken uit te besteden. Over het uitbesteden van secundaire taken kijkt niemand meer op; schoonmaak, catering en het wagenpark elders onderbrengen wordt als normaal gezien. Maar het uitbesteden van je primaire proces is wat anders, omdat je […]

Servicemanagement en ISO 55000

Sinds 2014 bestaat de norm voor assetmanagement: ISO 55000. Met deze norm kunnen organisaties hun fysieke bedrijfsmiddelen, de assets, integraal beheren. Dat is belangrijk voor het beheersen van prestaties, risico’s en kosten. En het is handig voor het uitbesteden van het assetbeheer aan contractors, zoals service providers. Luc de Laat, directeur bij Pragma, geeft zijn […]

Assetmanagement en cultuur

‘Aandacht voor cultuur geeft assetmanagement meer kans van slagen.’ Dat stelt Robert van Grunsven, consultant bij Pragma. Hij onderzocht voor zijn studie Asset Management Control hoe een assetmanagementcultuur eruitziet en hoe gemeten kan worden in welke mate een cultuur hieraan voldoet. Als een van de eersten onderzocht Van Grunsven de invloed van de organisatiecultuur op […]

Definitie assetmanagement

Bij assetmanagement draait het om het managen van assets. De directe vertaling van het woord ‘asset’ vanuit het Engels is ‘bedrijfsmiddel’. Onderhoudsmanagement Traditioneel onderhoudsmanagement is te omschrijven als “het garanderen dat een bedrijfsmiddelen bij voortduring doet dat wat de gebruiker wil dat het doet, binnen een gegeven bedrijfsomgeving”. “Dat wat de gebruiker wil dat het […]

Groeimodel assetmanagement

De organisatieontwikkeling binnen een technische dienst of instandhoudingafdeling verloopt via een groeipad. Het groeimodel van Pragma geeft aan welke fases moeten worden doorlopen om stabiel te kunnen groeien. Groeimodel en volwassenheid Pragma is zich ervan bewust dat elke fase doorlopen moet worden, om vervolgens naar de volgende fase te gaan. Niet alleen uzelf, maar ook […]

Normen assetmanagement

Over assetmanagement en hieraan gerelateerde onderwerpen zijn verschillende internationale en Nederlandse normen verschenen. Deze normen kunt u gebruiken als handvatten voor de inrichting van uw organisatie en activiteiten. Ook kunt u ervoor kiezen om uw organisatie te laten certificeren tegen één of meerdere van deze normen. Invoering van High Level Structure (HLS) Normen zijn net […]

Assetmanagementsysteem

Organisaties die het belang inzien van assetmanagement zijn benieuwd naar de consequenties ervan. Hoe kun je met assetmanagement aan de slag gaan? Hoe breng je je assetmanagementsysteem op orde? Moet je gaan reorganiseren of past het binnen de bestaande organisatie? Hoe wordt assetmanagement een lust en geen last? Assetmanagementsysteem en rollen Pragma vindt dat assetmanagement […]

Assetmanagement bedrijven

Om met assetmanagement aan de slag te gaan, is meer nodig dan alleen een assetmanagementsysteem. De ‘cultuur’ van de organisatie is ook een belangrijk aspect. Hoe handelen uw mensen? Zijn zij risicobewust? Tonen zij gedrag wat bijdraagt aan uw assetmanagementdoelstellingen? Kortom, bedrijven managen al jaren hun assets. Maar betekent dat ook dat zij optimaal assetmanagement bedrijven? […]

Wat is RCM?

RCM (Reliability Centered Maintenance) is een methodiek om te komen tot kwalitatief goed onderbouwde onderhoudsconcepten. Net als de FMECA methodiek. In de meeste gevallen wordt RCM óf in de aanloopfase van een nieuwe installatie ingezet, of om hardnekkig structureel falen te analyseren na een langdurige productieperiode. Stappen van een RCM-analyse Bij het uitvoeren van een […]