Loading...
Skip to content
Boek risicodenken binnen de waterwereld

Om de kennis te bundelen ten aanzien van risicocategorieën is in 2008 het project ‘Risicodenken’ opgestart. Samen met diverse organisaties uit de watersector is er gezocht naar een generiek model ‘Risicodenken’, dat goed is onderbouwd en in de praktijk toegepast kan worden. Het resultaat is opgeslagen in het boek ‘Risicodenken’. Op 29 september a.s. wordt […]

Verbeterproject onderhoudsconcepten Teijin Aramid BV

Voor de Teijin Aramid productievestiging in Arnhem heeft CMS de optimalisatie van onderhoudsconcepten gefaciliteerd. Door gebruik te maken van historische storingsgegevens en de ervaring van de medewerkers konden de onderhoudsconcepten na drie jaar gebruik worden verbeterd. Doordat de onderhoudsconcepten zijn geoptimaliseerd op basis van historische storingsfeiten is de regelkring ‘de PDCA-cirkel’ gesloten. Hierdoor is de […]

Congres Asset Management in de Watersector

Tijdens de themadag van de werkgroep Asset Management van Waternetwerk, wordt het belang van Informatievoorziening binnen Asset Management belicht. Bij Asset Management ligt veelal de focus op het beheer van assets. Om dit beheer goed vorm te geven speelt informatiebeheer een cruciale factor. Vanuit vier verschillende rollen wordt het belang van informatiebeheer bij AM toegelicht. […]

Verbeterproject beheer Persleidingen HHNK01-01-2010

De zorg voor een goede waterkwaliteit is een van de kerntaken van HoogheemraadschapHollands Noorderkwartier in het beheersgebied boven het Noordzeekanaalin Noord-Holland. De afvalwaterzuiveringsinstallaties verwerken jaarlijks vele miljoenen m3 afvalwater. De afdeling Waterketen heeft 21 rwzi’s en een areaal van 550 km rioleringsleidingen. In 2009 is in samenwerking met CMS Asset Management een project ‘Risico Denken’ […]

Ondersteuning Moonen Shipyards

Sinds 1981, is Moonen Shipyards één van de belangrijkste werven geworden op het gebied van het ontwerpen en bouwen van ‘pocket-size’ superjachten tussen de 20 en 45 meter en refits tot 50 meter. Deze jachten worden klantspecifiek gebouwd. Dit vraagt bij elk project om veel overleg en engineering. Binnen de afdeling engineering is de behoefte […]

Aan boord van de ‘Utrecht’

Aan boord van de sleephopperzuiger de “Utrecht” heeft een pilot project plaatsgevonden ten aanzien van het optimaliseren van de onderhoudsconcepten. Samen met de bemanning heeft CMS op een gestructureerde wijze het huidige onderhoudsconcept beoordeeld en waar nodig aangepast ten aanzien van risico‘s en eerder gekozen onderhoudsstrategieën. De rol van CMS bestond uit enerzijds kennispartij ten […]