2014

Contractor in control

december 3, 2014

Een visie op ISO 55000 bij servicemanagement? Lees de nieuwsbrief van CMS Asset Management. CMS-directeur Luc de Laat: “Sinds dit jaar is er een nieuwe norm voor asset management: ISO 55000. Met deze norm kunnen organisaties hun fysieke bedrijfsmiddelen, de assets, integraal beheren. Dat is belangrijk voor het beheersen van prestaties, risico’s en kosten. En het is […]

Find out more

Gap-analyse; het gat gedicht?

december 2, 2014

Defensie Pijpleiding Organisatie vroeg CMS om een gap-analyse. In onze nieuwsbrief Circular leest u over de verkenning van Daniëlla Jansen van DPO. “We wilden weten hoe ons asset management ervoor staat. We vroegen CMS om een gap-analyse. Onze ambitie was een plan van aanpak om de gaten te dichten. Maar het liep anders dan onze ambitie.” Lees […]

Find out more

Laat je waterkennis stromen…

november 5, 2014

…op het najaarscongres van KNW en Wateropleidingen op 21 november in Utrecht. Het hoofdonderwerp is vernieuwing van de watersector en de zoektocht naar het nieuwe nut. Aanmelden kan op www.waternetwerk.nl

Find out more

CMS lezing op AMC congres

oktober 15, 2014

‘ISO55000: harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur’. Onder deze titel verzorgt CMS-consultant Robert van Grunsven op donderdag 30 oktober een lezing op het AMC-congres in Den Helder. Kijk voor meer informatie op de website van AMC: info.amccentre.nl.

Find out more

Visie op organisatie onderhoud

oktober 1, 2014

Korte terugblik themabijeenkomst Dimensys en CMS Asset Management. Op 12 juni jl. hielden CMS Asset Management en Dimensys een themamiddag rond de onderhoudsorganisatie van morgen. Leo van Dongen (NedTrain / Universiteit van Twente) verteldehoe een goede samenwerking op het raakvlak van techniek, proces en organisatie, succes oplevert. Hij gebruikte voorbeelden uit het onderhoud van spoorwegmaterieel. […]

Find out more

CMS-directeur spreker op congres Stadswerk

september 10, 2014

Luc de Laat spreekt op het internationale congres over asset management en duurzaamheid in de openbare ruimte. Hij spreekt daar over risicomanagement als pijler onder asset management. Een workshop over risicomanagement in wegbeheer wordt verzorgd door CMS-consultant Koen Langenhijsen. Het congres wordt gehouden op 25-26 september in Etten-Leur. De organisatie is in handen van Stadswerk, in samenwerking met de gemeente […]

Find out more

12juni: thema middag innovatie

mei 14, 2014

Hoe ziet uw onderhoudorganisatie er morgen uit? CMS Asset Management en Dimensys organiseren samen een themamiddag over innovaties op het gebied van onderhoudsmanagement. De themamiddag is op donderdagmiddag 12 juni in de regio Den Bosch. Prof.dr.ir. Leo A.M. van Dongen (NedTrain en Universiteit Twente) vertelt u aan de hand van voorbeelden uit het onderhoud van […]

Find out more

Nieuwsbrief asset management is uit!

mei 1, 2014

Het Nederlandse wegennet veroudert, het verkeer neemt toe en het budget neemt af. Hoe kunnen gemeenten een optimaal onderhoudsprogramma opstellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn? En dat binnen een beperkt onderhoudsbudget? De gemeente Dordrecht voerde asset management in. Het resultaat? Risicogestuurd wegbeheer, een nieuw fenomeen in gemeenteland. In het artikel op pagina 1 […]

Find out more

Brabant Water bespaart

maart 12, 2014

Installaties worden vaak onderhouden op basis van kennis en ervaring van mensen. Dat is niet altijd efficiënt en bovendien nogal kwetsbaar. Hoe kom je nu van mensafhankelijk naar systeemafhankelijk onderhoud? En hoe kun je daarmee de betrouwbaarheid van je assets verhogen? CMS hielp Brabant Water N.V. met het inrichten van onderhoudsprocessen op basis van RCM […]

Find out more

12 maart: NEN-seminar ISO 55000

februari 19, 2014

NEN organiseert een seminar over de ISO 55000-serie in de Jaarbeurs te Utrecht. CMS Asset Management was betrokken bij de totstandkoming van deze norm. En CMS verzorgt samen met een klant een lezing op dit seminar. Nieuwe norm ISO 55000 De wereldwijde normen voor asset management, ofwel de ISO 55000-serie, wordt in februari 2014 gelanceerd. Met het seminar op […]

Find out more