Loading...
Skip to content
Contractor in control

Een visie op ISO 55000 bij servicemanagement? Lees de nieuwsbrief van CMS Asset Management. CMS-directeur Luc de Laat: “Sinds dit jaar is er een nieuwe norm voor asset management: ISO 55000. Met deze norm kunnen organisaties hun fysieke bedrijfsmiddelen, de assets, integraal beheren. Dat is belangrijk voor het beheersen van prestaties, risico’s en kosten. En het is […]

Gap-analyse; het gat gedicht?

Defensie Pijpleiding Organisatie vroeg CMS om een gap-analyse. In onze nieuwsbrief Circular leest u over de verkenning van Daniëlla Jansen van DPO. “We wilden weten hoe ons asset management ervoor staat. We vroegen CMS om een gap-analyse. Onze ambitie was een plan van aanpak om de gaten te dichten. Maar het liep anders dan onze ambitie.” Lees […]

Laat je waterkennis stromen…

…op het najaarscongres van KNW en Wateropleidingen op 21 november in Utrecht. Het hoofdonderwerp is vernieuwing van de watersector en de zoektocht naar het nieuwe nut. Aanmelden kan op www.waternetwerk.nl

CMS lezing op AMC congres

‘ISO55000: harde norm voor assetmanagement in de context van organisatiecultuur’. Onder deze titel verzorgt CMS-consultant Robert van Grunsven op donderdag 30 oktober een lezing op het AMC-congres in Den Helder. Kijk voor meer informatie op de website van AMC: info.amccentre.nl.

Visie op organisatie onderhoud

Korte terugblik themabijeenkomst Dimensys en CMS Asset Management. Op 12 juni jl. hielden CMS Asset Management en Dimensys een themamiddag rond de onderhoudsorganisatie van morgen. Leo van Dongen (NedTrain / Universiteit van Twente) verteldehoe een goede samenwerking op het raakvlak van techniek, proces en organisatie, succes oplevert. Hij gebruikte voorbeelden uit het onderhoud van spoorwegmaterieel. […]

CMS-directeur spreker op congres Stadswerk

Luc de Laat spreekt op het internationale congres over asset management en duurzaamheid in de openbare ruimte. Hij spreekt daar over risicomanagement als pijler onder asset management. Een workshop over risicomanagement in wegbeheer wordt verzorgd door CMS-consultant Koen Langenhijsen. Het congres wordt gehouden op 25-26 september in Etten-Leur. De organisatie is in handen van Stadswerk, in samenwerking met de gemeente […]

12juni: thema middag innovatie

Hoe ziet uw onderhoudorganisatie er morgen uit? CMS Asset Management en Dimensys organiseren samen een themamiddag over innovaties op het gebied van onderhoudsmanagement. De themamiddag is op donderdagmiddag 12 juni in de regio Den Bosch. Prof.dr.ir. Leo A.M. van Dongen (NedTrain en Universiteit Twente) vertelt u aan de hand van voorbeelden uit het onderhoud van […]

Nieuwsbrief asset management is uit!

Het Nederlandse wegennet veroudert, het verkeer neemt toe en het budget neemt af. Hoe kunnen gemeenten een optimaal onderhoudsprogramma opstellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn? En dat binnen een beperkt onderhoudsbudget? De gemeente Dordrecht voerde asset management in. Het resultaat? Risicogestuurd wegbeheer, een nieuw fenomeen in gemeenteland. In het artikel op pagina 1 […]

Brabant Water bespaart

Installaties worden vaak onderhouden op basis van kennis en ervaring van mensen. Dat is niet altijd efficiënt en bovendien nogal kwetsbaar. Hoe kom je nu van mensafhankelijk naar systeemafhankelijk onderhoud? En hoe kun je daarmee de betrouwbaarheid van je assets verhogen? CMS hielp Brabant Water N.V. met het inrichten van onderhoudsprocessen op basis van RCM […]

12 maart: NEN-seminar ISO 55000

NEN organiseert een seminar over de ISO 55000-serie in de Jaarbeurs te Utrecht. CMS Asset Management was betrokken bij de totstandkoming van deze norm. En CMS verzorgt samen met een klant een lezing op dit seminar. Nieuwe norm ISO 55000 De wereldwijde normen voor asset management, ofwel de ISO 55000-serie, wordt in februari 2014 gelanceerd. Met het seminar op […]