Loading...
Skip to content
Implementatie onderhoudsbeheer- systeem Schieland

15 Jaar geleden was Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) de eerste klant van CMS in waterschapsland. Dat maakt het extra leuk dat CMS nu de Europese openbare aanbesteding heeft gewonnen voor het implementeren van een onderhoudsbeheersysteem voor HHSK. CMS-directeur Luc de Laat: “We zijn bijzonder trots dat we onze samenwerking kunnen voortzetten. Niet […]

Visie op certificering

“Certificering is een eerste stap op weg naar effectief en efficiënt asset management. De echte uitdaging is de hercertificering over drie jaar. Als daaruit blijkt dat we nog steeds doen wat we zeggen, zijn we met recht ‘in control’.” Dit stelt Lindy Molenkamp van de Provincie Overijssel. Lees haar visie op certificering op pagina 1 en […]

Fijne feestdagen en een goede oogst in 2016!

Net als voorgaande jaren steunt CMS Asset Management ook dit jaar weer een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor het project ‘Groentetuin’. Met ‘assets’ als zaden, gereedschap en training helpen wij de boeren in Senegal aan een betere oogst. De boeren en boerinnen krijgen zaden en gereedschap voor hun groentetuin. Ze leren nieuwe technieken […]

Cultuur op symposium Oasen

De bodem van ons land is gevuld met kabels en leidingen. Deze leidingnetten zijn vaak tegelijkertijd de grond in gegaan, meestal op onbebouwd terrein. De komende 20 jaar zullen er veel vervangen moeten worden. Maar hoe doen we dat? Niet alle leidingnetten hebben dezelfde levensduur. Er liggen vaak huizen en wegen bovenop de kabels en […]

Handboek stedelijk waterbeheer en asset management

In opdracht van STOWA/Stichting RIONED schrijft CMS Asset Management een handreiking voor asset management in het stedelijk waterbeheer. Samen met de vertegenwoordigers vanuit de doelgroep, vertaalt CMS haar kennis van de waterwereld naar praktische voorbeelden voor het stedelijk waterbeheer. Dit omvat systemen voor afvalwater, hemelwater, oppervlaktewater en grondwater. De handreiking is gericht op het effectief […]

Certificaat ISO 55001 voor Noord-Holland

Op 26 november 2015 ontving Provincie Noord-Holland het certificaat ISO 55001, de internationale norm voor assetmanagement. Dit betekent dat de provincie het proces rondom het beheer en onderhoud van haar assets, de bedrijfsmiddelen, goed organiseert en systematisch en aantoonbaar uitvoert. De inwoners van de provincie Noord-Holland kunnen daardoor rekenen op goed beheerde wegen en vaarwegen. […]

CMS Hoofdsponsor congres waternetwerk

Op 27 november opent het Gooiland Theater in Hilversum de deuren voor het Najaarscongres van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW). Thema is dit jaar asset management. Een goede reden voor CMS Asset Management om dit congres financieel en inhoudelijk te ondersteunen. Als hoofdsponsor laten we zien dat we asset management in de watersector van harte ondersteunen. Met drinkwaterbedrijven […]

Wijkparticipatie is risicoacceptatie

Asset management gaat over keuzes maken: waar besteed ik mijn euro aan? Risicomanagement ondersteunt dit keuzeproces. Wie kan en mag de keuzes rondom risico’s maken? De gemeente of de burger? En als de burger mag meebeslissen, aan welke ‘knoppen’ mag hij/zij dan draaien? Wat denkt u, zorgt burgerparticipatie in de openbare ruimte ook voor acceptatie […]

Van wijken weten

Weten wanneer je aan de kant moet, maar ook als geen ander weten van wijken. Een uitdaging en dilemma voor partners van de openbare ruimte en daarom het thema voor het Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte – NCBOR 2015. Gemeentelijke uitvoering wordt niet langer vanuit het stadhuis bepaald, maar in de wijk. Het zelforganiserend vermogen […]

‘Meer doen met minder’

In de huidige economie kan dit statement als gemeenschappelijk gegeven beschouwd worden. In lijn hiermee geldt het in control zijn voor wat betreft de kosteneffectiviteit van assets, zowel voor profit als non-profit organisaties. Het Asset Management Center (AMC) houdt daarover haar jaarlijkse seminar. Het seminar vindt plaats op donderdag 5 november op vliegbasis Woensdrecht. Wilt u sparren […]