2016

Lezing samenwerking keten op InfraTech

december 29, 2016

CMS Asset Management ontmoet u graag in haar stand en bij haar lezing op de InfraTech 2017. De InfraTech vindt plaats van 17 tot en met 20 januari in Ahoy Rotterdam. Kom naar de lezing van CMS-consultants Robert van Grunsven en Marco Aberkrom over samenwerking in de keten. En bezoek ons in onze stand, nummer […]

Find out more

Nieuw: Handreiking Asset Management

december 23, 2016

In opdracht van Rioned en Stowa ontwikkelde CMS een handreiking rondom asset management voor stedelijk water. Een begeleidingscommissie en een lezersgroep becommentarieerden de handreiking. Waarom een handreiking Stedelijk waterbeheer heeft te maken met nieuwe uitdagingen. Denk aan verantwoording, kennisborging en kostenbeheersing. Dit geeft de kans om het beleid en de werkwijzen rondom stedelijk waterbeheer te […]

Find out more

Fijne feestdagen en een goede vangst in 2017

december 23, 2016

Net als voorgaande jaren steunt CMS Asset Management ook dit jaar weer een goed doel. Dit jaar hebben we gekozen voor het project ‘visnetten‘ van OxfamNovib. Met assets als visnetten helpen we de vissers in Bangladesh aan een goede vangst. De vissers kunnen met hun netten vis vangen om hun gezin een voedzame maaltijd te […]

Find out more

Aanmelden: training asset management

december 18, 2016

Bent u benieuwd of asset management voor uw organisatie (financiële) voordelen kan opleveren? Volg dan onze tweedaagse cursus ‘Verkenning asset management en ISO 55000’. Na deze complete cursus weet u wat asset management inhoudt. En u kunt gefundeerd een keuze maken of asset management iets kan betekenen voor uw organisatie. Er zijn nog plaatsen vrij […]

Find out more

Handreiking asset management CROW

december 13, 2016

Door de economische situatie kunnen weg- en groenbeheerders minder assets vernieuwen of onderhouden. Welke keuzes moeten beheerders maken om wegen en groen beschikbaar en betaalbaar te houden? En hoe krijgen ze meer grip op risico’s? Om weg- en groenbeheerders te helpen, vroeg kennisplatform CROW aan CMS om een handreiking te ontwikkelen. Samen met mensen uit […]

Find out more

AMNL-bijeenkomst stakeholder- management

november 15, 2016

Op 1 december houdt Assetmanagement Nederland een themabijeenkomst over interne en externe stakeholders in relatie tot asset management. CMS-consultant Robert van Grunsven deelt zijn ervaringen met het externe maar ook zeker met het interne stakeholdermanagement bij organisaties die in belangrijke mate afhankelijk zijn van fysieke assets om hun doelstellingen te halen. De bijeenkomst vindt plaats […]

Find out more

Terugblik NVDO: Cultuur en asset management

oktober 25, 2016

Wat heeft assetmanagement met cultuur te maken? Op 30 september 2016, bij drinkwaterbedrijf Oasen in Gouda, vulden CMS Asset Management, Balance en de NVDO de NVDO Maintenance Academy in met het onderwerp ‘asset management en organisatiecultuur’. Bekijk de flyer van de NVDO voor een korte impressie van het seminar. Vier sprekers vanuit verschillende organisaties deelden […]

Find out more

Wilt u weten wat asset management is?

oktober 10, 2016

Bent u benieuwd of asset management voor uw organisatie (financiële) voordelen kan opleveren? De tweedaagse cursus “Verkenning asset management en ISO 55000” geeft antwoord op uw vragen. Na deze complete cursus kunt u gefundeerd een keuze maken of asset management iets kan betekenen voor uw organisatie. De eerstvolgende tweedaagse cursus is op 31 januari en […]

Find out more

Aanmelden: tweedaagse training reliability engineering

oktober 7, 2016

Wilt u weten wat reliability engineering is? Bent u benieuwd of uw onderhoudsconcept verder geoptimaliseerd kan worden? Wilt u de intervalverdeling in uw risicomatrix kunnen onderbouwen? Of wilt u rekenen aan gegevens die passen bij afkortingen als RAMS, Weibull of life data analyse? Volg de tweedaagse cursus “Introductie reliability engineering” en u krijgt een antwoorden […]

Find out more

Film over training bewustwording

oktober 5, 2016

Het succes van asset management staat of valt met de toepassing ervan. Daarvoor heb je de inzet van medewerkers nodig. Hoe kun je ervoor zorgen dat je medewerkers asset management omarmen? Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier begon met een bewustwordingstraining voor alle betrokken medewerkers. Wilt u weten wat de training heeft opgeleverd? Bekijk dan deze film. Ga […]

Find out more