Loading...
Skip to content

Certificaat ISO 55001 voor Noord-Holland

Op 26 november 2015 ontving Provincie Noord-Holland het certificaat ISO 55001, de internationale norm voor assetmanagement. Dit betekent dat de provincie het proces rondom het beheer en onderhoud van haar assets, de bedrijfsmiddelen, goed organiseert en systematisch en aantoonbaar uitvoert. De inwoners van de provincie Noord-Holland kunnen daardoor rekenen op goed beheerde wegen en vaarwegen. CMS Asset Management adviseerde en ondersteunde de provincie bij de voorbereiding op de certificering. De Provincie Noord-Holland is de eerste wegbeheerder binnen de Nederlandse overheid met het certificaat.

CMS Asset Management heeft advies en ondersteuning geleverd bij het implementeren van assetmanagement volgens ISO 55001, in de volle breedte van het programma. Het ging hierbij om het assetmanagement rondom assets als wegen, vaarwegen, fietspaden, busbanen, OV-haltes, bruggen, sluizen e.d. Deze assets van de provincie vragen om strategisch assetmanagement. En dat de provincie daarin is geslaagd, blijkt uit het certificaat ISO 55001.

Assetmanagement heeft als doel om over de gehele levensduur van de assets de optimale prestatie uit assets te halen, met verantwoorde risico’s tegen aanvaardbare kosten. De prestaties, risico’s en kosten worden gedefinieerd door de asset owner, geregisseerd door de asset manager en gerealiseerd door de service providers.