Loading...
Skip to content

CMS-spreker op Waterinfodag

Anders kiezen door meer inzicht?

Lange termijn asset planning: inzicht door goede data!

Tijdens de Waterinfodag op 5 maart a.s. verzorgt CMS-consultant Marco Aberkrom een lezing over lange termijn assetplanning. Waarom is een lange termijn planning rondom de bedrijfsmiddelen van de waterwereld van belang?

Er komt veel af op de waterwereld. Het regent meer en harder, het grondwater verzilt, de milieunormen worden scherper en we moeten bezuinigen. Beheerders van bijvoorbeeld (riool)gemalen, persleidingen, zuiveringsinstallaties, watergangen of een drinkwaterleidingnet willen optimale prestaties uit hun bedrijfsmiddelen, de assets, halen. En dat binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets.

Het is niet eenvoudig om ver vooruit te kijken (>40 jaar). Benodigde nieuwbouw, beheer en onderhoud van assets is niet altijd voorspelbaar en betrouwbare databronnen ontbreken. Hoe kun je zorgen voor een betrouwbare voorspelling van het benodigde beheer en onderhoud op de lange termijn? Hoe kom je aan de juiste gegevens en hoe kun je die betrouwbaar extrapoleren? Welk beeld levert dat op? En kun je daarmee keuzes onderbouwen, op het gebied van prestaties, risico’s en kosten?

Meer (financieel) inzicht in het beheer en onderhoud van  assets helpt bij het maken van keuzes, op ieder niveau in de organisatie. In mijn presentatie neem ik de aanwezigen mee langs een aantal standpunten en probeer die samen met hun te bevestigen of te weerleggen. Aan de hand van praktijkvoorbeelden zal het mogelijke inzicht helder worden gemaakt. Door investeringsmomenten te koppelen aan de afnemende prestaties (als de investering uitblijft), komt ook in beeld welke risico’s organisaties lopen als de investeringen worden uitgesteld. Kortom: Een ‘lange termijn asset planning’ biedt uitkomst.

De presentatie van CMS-consultant Marco Aberkrom is bedoeld voor:

Asset managers, asset owners, risicomanagers, controllers en financieel betrokkenen.

Meer informatie over de Waterinfodag vindt u op: http://waterinfodag.nl/