Loading...
Skip to content

Paspoort

Datum
Datum in overleg
Duur
2 uur
Leerdoel
Inzicht in bestuurlijke kansen van assetmanagement
Voor wie
Bestuur en directie watersector
Vorm
Incompany en maatwerk
Locatie
Locatie in overleg
nederland@pragmaworld.net | 073-6480563 | www.nl.pragmaworld.net

Masterclass assetmanagement voor waterschapsbestuurders

Bent u benieuwd of assetmanagement (financiële) voordelen voor uw organisatie kan opleveren? Wenst u in korte tijd inzicht te hebben in de complexe materie van assetmanagement? En wilt u weten hoe u assetmanagement kunt besturen? Volg dan de twee uur durende masterclass Assetmanagement voor waterschapbestuurders.

Waarom de masterclass assetmanagement voor waterschapsbestuurders?

Veel waterschappen zijn bezig met het invoeren van assetmanagement. Assetmanagement is gericht op het realiseren van een optimale balans tussen de prestaties, risico’s en kosten van fysieke bedrijfsmiddelen, de assets. Daar waar de organisatie invulling geeft aan het managen van de fysieke assets, staat het bestuur voor de opgave assetmanagement te besturen. Vaak wordt assetmanagement benaderd vanuit de techniek, als verbetering van het beheer en onderhoud van de assets. Maar assetmanagement is veel breder: het gaat niet alleen over de individuele assets maar ook over netwerken en ketens van assets, zoals bemalingsgebieden, dijkringen en zuiveringsstelsels. Hier liggen kansen voor samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en provincies.

Bestuurlijke kansen

Als bestuurders in de watersector het geheel rondom de assets kunnen overzien, kunnen zij een gerichte dialoog over het nut van assetmanagement aangaan met hun directies. Het gaat daarbij enerzijds om het ontwikkelen van een visie op assetmanagement en het realiseren van waarde van de assets en anderzijds om inzicht in hetgeen realistisch haalbaar is, waarover besluiten moeten worden genomen en wat de reikwijdte binnen de organisatie is. In de masterclass Assetmanagement voor waterschapbestuurders geven wij u handvatten voor een snelle start.

Model rolverdeling assetmanagement

In twee uur is me veel duidelijk geworden over wat assetmanagement onze organisatie kan opleveren.

Interesse in de masterclass assetmanagement voor waterschapsbestuurders?

Lees de cursusflyer of neem contact met ons op. In overleg met u plannen we de masterclass voor uw bestuurders in. Pragma is geregistreerd in het CRKBO (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs). Dit betekent dat onze cursussen vrijgesteld zijn van BTW.