Loading...
Skip to content

Cultuur op symposium Oasen

De bodem van ons land is gevuld met kabels en leidingen. Deze leidingnetten zijn vaak tegelijkertijd de grond in gegaan, meestal op onbebouwd terrein. De komende 20 jaar zullen er veel vervangen moeten worden. Maar hoe doen we dat? Niet alle leidingnetten hebben dezelfde levensduur. Er liggen vaak huizen en wegen bovenop de kabels en leidingen. En de betrokken partijen voor de weg, drinkwater, gas, elektriciteit en riolering bepalen zelf hun vervangingsbeleid. Hoe kunnen we de vervanging van deze infrastructuur efficiënt aanpakken? Hoe kunnen we de overlast voor de klant zoveel mogelijk beperken? Is samenwerking tussen ‘nutsbedrijven’ en gemeenten daarvoor de oplossing? Hoe kunnen we hier op een assetmanagementmanier naar kijken?

Samenwerken openbare ruimte

Samenwerking bij de vervanging van nutsvoorzieningen in de openbare ruimte blijkt in de praktijk lastig. Dit vraagt een andere manier van samenwerken dan tot nu toe het geval was bij de aanleg van infrastructuur. Daarom zijn vier gemeenten in 2015 gestart met een pilot waarin vervangingsplannen op elkaar worden afgestemd.

Symposium ‘Samen in de weg’

Tijdens het symposium ‘Samen in de weg’ op 7 december 2015 stonden deelnemers van gemeenten, waterschappen, provincies, waterbedrijven, energiebedrijven en telecombedrijven stil bij de praktijkvoorbeelden en de ervaringen die in de pilot zijn gedaan. Peter Mense, manager distributie van drinkwaterbedrijf Oasen, opende het symposium. Huib Glerum, omgevingsmanager Oasen, presenteerde de resultaten van de pilots. Dimar Annen, manager netplanning Liander, deelde de plannen in de energiesector. Enkele ervaringen elders in het land werden toegelicht door Rien Timmermans van Brabant Water en Jos Lemmens van Enexis.

Lezing cultuur en asset management

CMS-consultant Robert van Grunsven vertelde over asset management en cultuur. Speciaal voor dit symposium paste hij zijn technische kennis en zijn kennis over cultuuraspecten van organisaties toe op de samenwerking tussen nutsbedrijven en gemeenten onderling. Tijdens de bijeenkomst stond hij stil bij 6 cultuurdimensies die bij deze samenwerking passen:

  • Scope: solistisch vanuit eigen plan versus coöperatief;
  • Samenwerken: eigen voordeel versus maatschappelijk voordeel;
  • Houding rond informatie delen: afschermen/beschermen versus open stellen/delen;
  • Imago naar de klant: dissonant/gaat overal dwars doorheen versus teamspeler/werkt samen waar mogelijk;
  • Tijdhorizon (planvorming): korte termijn versus lange termijn;
  • Houding rond handelen: reactief versus proactief.

Terugblik cultuur en asset management

CMS-consultant Robert van Grunsven blikt terug op het symposium: “Er ontstond een rijke dialoog, waarbij de deelnemers van verschillende soorten organisaties van elkaar konden zien dat ze soms dezelfde, maar soms ook heel andere overtuigingen hadden. Meestal was dit bekend, maar soms ook verrassend. De toegankelijkheid en de kracht van deze manier van kijken om de dialoog op gang te helpen, bewees zich weer. Ook tijdens de aansluitende lunch werd er goed over doorgepraat. We hopen dat het de deelnemers stof tot nadenken heeft gegeven voor hun verdere ontwikkeling in het samenwerken.”