Loading...
Skip to content

De Watergroep zet stappen in integraal assetmanagement

Het Belgische drinkwaterbedrijf De Watergroep startte begin 2021 een traject om assetmanagement te implementeren volgens ISO 55000. Dit integraal waterbedrijf levert drinkwater aan 3,2 miljoen klanten in 177 Vlaamse gemeenten. Hiervoor worden assets ingezet als waterproductiecentra, pompinstallaties, leidingen, reservoirs en watertorens.

De Watergroep heeft de ambitie om deze assets te onderhouden en te beheren volgens de principes van goed assetmanagement. En hiermee aan de kerntaak te voldoen: op elk moment drinkwater van topkwaliteit leveren.  In het kader van een overheidsopdracht werd Pragma geselecteerd om een nulmeting uit te voeren en samen met De Watergroep een roadmap op te stellen om assetmanagement volgens ISO 55000 te implementeren.Logo van De Watergroep

 

Waarom assetmanagement?

De Watergroep kiest voor het implementeren van assetmanagement om de assets optimaal te beheren om zo haar klanten te voorzien van kwalitatief drinkwater op een efficiënte en duurzame manier. Met assetmanagement wil De Watergroep ervoor zorgen dat haar assets in goede conditie zijn en blijven. Het geïmplementeerde assetmanagementsysteem moet leiden tot betere dienstverlening en besluitvorming, het verlengen van de levensduur van assets en een betere beheersing van de risico’s omtrent assets.

Hele organisatie

Assetmanagement is niet beperkt tot één afdeling of dienst. Ook bij De Watergroep zijn collega’s van over de hele organisatie betrokken bij dit traject. Van medewerkers die gespecialiseerd zijn in productie en opslag, innovatie, distributie en toevoer tot bedrijfsondersteunende diensten zoals facilitair management, logistiek, IT, financiële diensten en HR. Deze brede blik past bij integraal assetmanagement zodat er rekening kan worden gehouden met alle stakeholders van De Watergroep en de klanten optimaal kunnen worden voorzien van drinkwater.

Maturityscan en roadmap

Pragma vangt haar opdracht aan met een maturityscan, waarbij wordt onderzocht hoe ‘volwassen’ De Watergroep is op het gebied van assetmanagement volgens ISO 55000. De consultants brengen in kaart wat er al goed gaat en wat er nog ontwikkeld moet worden voor een goede implementatie van assetmanagement: de nulmeting. Vervolgens zal er een roadmap worden opgesteld met alle ontwikkelpunten voor de komende jaren om succesvol assetmanagement te implementeren.

Meer informatie

Bent u benieuwd waar uw organisatie staat op het gebied van assetmanagement? Of weten welke voordelen assetmanagement u kan bieden? Neem dan contact met ons op.