Loading...
Skip to content

Weet u als manager van een asset-intensieve organisatie waar u op het gebied van assetmanagement staat en welke verbeteringen nodig en mogelijk zijn? Een assetmanagementscan geeft u dit inzicht. Het stelt u in staat de juiste keuzes te maken in het versterken van uw organisatie en het optimaal benutten van het verbeterpotentieel.

Analyse assetmanagement

Een assetmanagementscan is een analyse die u een beeld geeft van de beheersing van assetmanagement binnen uw organisatie. De scan richt zich op de zaken die u moet en wilt weten, zodat u weet waar u staat op het gebied van assetmanagement.

Het uitvoeren van een scan is maatwerk, gebaseerd op uw behoefte. Van inzicht in de beheersing van een specifiek onderwerp tot het volledige assetmanagementspeelveld. Een globale analyse of heel gedetailleerd. Getoetst in relatie tot ISO 55001 of getoetst op volwassenheid, op basis van ons volwassenheidsmodel. Een assetmanagementscan draagt vele namen: quick scan, GAP-analyse of maturity scan. Maar het belangrijkste is dat u het inzicht krijgt waar u behoefte aan heeft. De consultants van Pragma helpen u daar graag bij.

De mens centraal bij assetmanagement

Met assetmanagement levert u een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van uw organisatie. Dit vraagt om een optimale afstemming en inrichting van de assetmanagementprocessen, maar vraagt ook om een specifieke houding en gedrag van uw mensen. Onze visie is dat juist de mensen het verschil maken. Immers, ‘assetmanagement heeft pas zin als mensen zin hebben in assetmanagement’. Aandacht voor ‘de mens’ komt terug in onze aanpak en analyse van de scanresultaten. Een assetmanagementscan geeft u inzicht waar uw processen beheerst en uw mensen competent zijn en waar verbetering nodig of mogelijk is.

Scan op maat

Een assetmanagementscan kan worden gehouden voor de gehele organisatie, maar ook voor onderdelen van een organisatie. Denk aan een assetmanagementscan per assetsoort, voor beheer en onderhoud (onderhoudsmanagementscan) of voor een bepaald onderwerp, zoals informatie (informatiemanagementscan). Een scan geeft de gehele organisatie inzicht in waar ze staat. In de praktijk is de informatie bedoeld voor de directie en het management die verantwoordelijk zijn voor de assetmanagementprocessen en het verbeteren ervan.

De aanpak van Pragma

Een assetmanagementscan is maatwerk. Wij inventariseren daarom eerst uw specifieke behoeften. Daarna houden we interviews. De uitvoering gebeurt veelal aan de hand van een documentenonderzoek en groeps- en individuele interviews. Hiermee verzamelen we verifieerbare informatie voor de toets. Het resultaat zorgt voor een heldere verwoording van de positie. Op basis van een ambitie kunnen we de ‘GAP’ bepalen tussen het huidige niveau en het gewenste niveau. Met behulp van een oorzaakanalyse en/of een veranderbereidheidsmeting kan gericht gewerkt worden aan een houtskoolschets, sunray-diagram of Plan van Aanpak om te komen tot het gewenste niveau. Het resultaat is een rapportage en indien gewenst een presentatie van de resultaten van de assetmanagementscan.

Het einddoel wordt scherper als je weet waar je staat.

Informatie over scans en audits

Als Pragma hebben wij reeds vele assetmanagementscans uitgevoerd, van specifiek tot generiek. Wilt u weten bij welke organisaties en met welk resultaat volgens onze klanten?

Neem dan contact met ons op

Gerelateerde cases

Vitens ontvangt ISO 55001 certificaat voor assetmanagement
Sinds oktober 2020 is Vitens gecertificeerd tegen ISO 55001. De organisatie toont hiermee aan dat het werkt volgens processen die ervoor zorgen dat assets op transparante en uniforme wijze worden beheerd en onderhouden. Pragma-consultant Robert van Grunsven ondersteunde bij de implementatie en certificering.
Quickscan assetmanagement bij Hollands Noorderkwartier
Pragma voerde voor HHNK een quickscan uit zodat HHNK weet wat er moet gebeuren om assetmanagement-proof te worden.
Gap-analyse ISO 55000 bij Defensie Pijpleiding Organisatie
Zijn wij klaar voor ISO 55000? Welke gaten moeten we dichten? De Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), onderdeel van het ministerie van Defensie, wilde dat weten. Pragma zocht het voor ze uit en kwam met een advies.

Neem direct contact op

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn