Loading...
Skip to content

Implementatie assetmanagement

Organisaties hebben assets om waarde te creëren. Denk bijvoorbeeld aan betere doorstroming over de weg, veilig voedsel produceren of zorgen voor schoon water. Bij assetmanagement gaat het om zoveel mogelijke waarde uit assets te halen. Waarde in de vorm van een optimale balans tussen prestaties, risico’s en kosten. Pragma betrekt ook ‘de mens’ daarbij, want assetmanagement heeft pas zin, als mensen zin hebben in assetmanagement. Implementatie van assetmanagement betekent dan ook voor verschillende organisaties een verschillende aanpak. Op onderdelen of integraal. De consultants van Pragma zetten uw doel helder neer en zijn creatief in de oplossingen er naartoe.

Implementatie van assetmanagement op onderdelen of integraal

Implementatie van assetmanagement betekent een eigen aanpak per organisatie. Elke organisatie heeft immers andere wensen. Bijvoorbeeld op het gebied van producten, zoals een strategisch assetmanagementplan (SAMP), aan procesverbetering, zoals een betere informatieanalyse voor de optimalisatie van het onderhoud, of aan een verandering in gedrag van medewerkers, zoals van ad-hoc naar planmatige besluitvorming. Andere organisaties willen op organisatieonderdelen of integraal gecertificeerd worden op de assetmanagementnorm ISO 55000. En serviceproviders vervullen steeds vaker de rol van assetmanager waardoor zij zullen kiezen voor weer een andere implementatie van assetmanagement. Deze voorbeelden laten zien dat assetmanagement het onderliggende principe hiervoor is, of het nu om een onderdeel of een integrale aanpak gaat.

Aanpak implementatie assetmanagement

Pragma denkt vanuit de klant. We zetten de ontwikkeling van uw organisatie altijd voorop. Dat betekent niet harder lopen dan mogelijk is, maar wel met ambitie. Onze garantie van succes is gebaseerd op een gedegen aanpak en op een wederzijdse verantwoordelijkheid. Ieder project benaderen we vanuit onze visie:

  • ‘The end in mind’-start, vanuit het bestaansrecht van uw organisatie. Daarna terug redeneren naar wat dat betekent voor uw assets, voor nu en in de toekomst.
  • Zorg dat uw medewerkers verantwoordelijk kunnen zijn voor het succes. Heb aandacht voor de cultuur in uw organisatie.
  • Verbind en verbeter alle schakels in de keten. Zowel line-of-sights en life-cycle als organisatorisch.

Aandacht voor harde en zachte kant bij de implementatie assetmanagement

Organisaties als ‘systeem’ bestaan uit een ‘technisch-bedrijfskundig domein’ en een ‘sociaal domein’. Het ‘technisch-bedrijfskundige domein’ bestaat uit ‘hardere’ elementen zoals regels, processen, systemen en structuren. Dit organiseren gebeurt veelal met een projectmatige aanpak. Als Pragma volgen we meestal de beproefde managementmethode PRINCE2. Al onze medewerkers zijn hierop getraind.

Het ‘sociale domein’ bestaat uit ‘zachtere’ elementen. De belangrijkste elementen zijn gedrag en cultuur. Hierop sluiten onder andere motivatie, (persoonlijk) leiderschap, emotie en beleving aan. Hier is veel aandacht voor betekenisgeving, zodat mensen in hun eigen context kunnen ervaren wat de toegevoegde waarde is van de verandering.

Model van Pragma voor implementatie van assetmanagement met focus op het systeem en het gedrag van de mens

Onderdelen implementatie assetmanagement

Organisaties kunnen bij de implementatie van assetmanagement beginnen bij het begin of alleen onderdelen doorvoeren. De klassieke onderdelen van de implementatie van assetmanagement zijn:

Gerelateerde cases

Grip op persleidingen met LTAP bij waterschap
Door het regelmatig opstellen en reviewen van de kosten (LTAP), prestaties en risico's heeft het waterschap grip op de persleidingen.
Vitens ontvangt ISO 55001 certificaat voor assetmanagement
Sinds oktober 2020 is Vitens gecertificeerd tegen ISO 55001. De organisatie toont hiermee aan dat het werkt volgens processen die ervoor zorgen dat assets op transparante en uniforme wijze worden beheerd en onderhouden. Pragma-consultant Robert van Grunsven ondersteunde bij de implementatie en certificering.
Assetmanagement bij Provincie Overijssel
Assetmanagement helpt om de prestaties, risico’s en kosten van de assets, zoals bruggen en (vaar)wegen, in balans te brengen. Het geeft de provincie Overijssel inzicht in beheer en onderhoud van de assets, zodat de provincie onderbouwde keuzes kan maken over wat goedkoper, later of gespreid kan. Pragma hielp de provincie bij de invoering van assetmanagement.

Neem direct contact op

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn