Loading...
Skip to content

Informatiemanagement

Assetmanagement en de beheer- en onderhoudsprocessen rondom assets vragen om goede informatie om te beheren, te sturen en te optimaliseren. Informatiemanagement is een proces dat ervoor zorgt dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van een organisatie ontstaan, worden vertaald in informatievoorziening. Het is een breed domein. Deze pagina gaat over de ‘harde’ kant, namelijk de structuurprocessen en systemen. De ‘zachte’ kant is uitgewerkt bij het thema organisatieontwikkeling.

Negenvlaksmodel informatiemanagement

Om het geheel van informatiemanagement te duiden, hanteren wij het negenvlaksmodel van Rik Maes. Het model onderscheidt drie besturingsdomeinen: bedrijfsdomein, informatiedomein en technologiedomein. In ons model zichtbaar als blauwe vlakken met de letters B, I en T erin. In het paars zien we de besturingsniveaus: strategie (richten), structuur (inrichten) en uitvoering (verrichten).

In dit model komt de relatie tussen de primaire business, assetmanagement en de technische oplossingen goed tot uitdrukking. Pragma richt zich op het grijze vlak. Pragma kan vanuit ervaring zorgen voor de verbindingen tussen de verschillende businessvragen en de bijbehorende informatievoorziening.

BIT-model voor informatiemanagement in assetmanagement

 

Onze visie op informatiemanagement

Pragma werkt altijd vanuit de gedachte dat:

  • De business, assetmanagement leidend is
  • Er van data, informatie gemaakt dient te worden
  • Dat data betrouwbaar, actueel en compleet dient te zijn
  • Er geen ‘slechte’ onderhoudsbeheersystemen, EAM- en onderhoudsmanagementsystemen zijn, maar wel slechte inrichtingen
  • Mensen verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de data, maar dat een organisatie dient te zorgen voor gebruiksvriendelijke ondersteunende softwaresystemen

    Zorg eerst voor een gedeeld beeld. Bij een complexe materie ligt onbegrip op de loer. Pas als men elkaar hoort en verstaat, kun je verdiepen en keuzes maken.

Integreren van informatiesystemen

Veel organisaties hebben veel verschillende softwaresystemen; het informatie- en applicatielandschap is divers. Binnen een organisatie worden vaak verschillende applicaties gebruikt voor een gelijksoortig doel, maar voor verschillende asset- of branche specifieke kenmerken. Veel organisaties wensen een eenvoudiger informatie- en applicatielandschap. Assetmanagement is een goede start als basis voor een meer integrale keuze. Door het toepassen van assetmanagement door de gehele organisatie ontstaat er een procesmodel dat generiek is voor het beheer van de assets. Dit is de basis voor een generiek informatielandschap, leidend tot minder applicaties. Hiervoor geldt: generiek als het kan, specifiek als het moet.

Generiek als het kan, specifiek als het moet

Vakmanschap vraagt om specifieke informatie. Dat betekent dat vakmensen ook die informatie moeten krijgen, en dat bij de keuzen van systemen hiermee rekening moet worden gehouden. Immers het doel blijft om processen te faciliteren en de assetmanagementvragen te kunnen beantwoorden zodat men goede besluiten kan nemen. Te generieke informatie leidt tot verlies aan informatie, maar de mensen uitdagen om over hun grens te kijken en te zien dat generiek ook vaak past, is de uitdaging.

Onze diensten rond informatiemanagement

Pragma ondersteunt organisaties om de beheer- en onderhoudsinformatie inzichtelijk te maken, te stroomlijnen en in te richten. We leveren daarvoor diverse diensten en producten rondom informatiemanagement in relatie tot assetmanagement. Bijvoorbeeld:

De consultants van Pragma hebben veel kennis van assetinformatiemanagement. Lees bijvoorbeeld het kennisartikel over informatiemanagement en assetmanagement over de steeds belangrijker wordende rol van informatiemanagement in de steeds complexere wereld van assets zoals kunstwerken, (vaar)wegen en installaties.

Gerelateerde cases

Van informatievraagstuk naar selectie en implementatie van OBS bij VBI
Pragma werkte met VBI aan een integraal, juist ingericht en werkend onderhoudsbeheersysteem (OBS) wat op de processen van VBI is afgestemd.
Scan onderhoudsbeheersysteem bij Infraspeed HSL
Pragma onderzocht het onderhoudsbeheersysteem van Infraspeed - HSL op bruikbaarheid. Na de scan van het OBS is er een prioritering aangebracht, een stappenplan opgesteld en het onderhoudsbeheersysteem geüpdatet.
Informatiemanagement bij Rijkswaterstaat Zee & Delta
Goed informatiemanagement geeft een basis voor keuzes en controle. Maar wat willen we weten over onze assets, welke werkprocessen willen we managen en hoe vertalen we dat naar een onderhoudsbeheersysteem (OBS)? Pragma implementeerde een OBS bij Rijkswaterstaat Zee & Delta, richtte dit in, trainde de gebruikers en houdt nu als applicatiebeheerder het onderhoudsbeheersysteem in de lucht.

Neem direct contact op

Danny Hendrickx

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn