Loading...
Skip to content

Life Cycle Costing (LCC)

Er komt veel af op beheerders van assets. Assetbeheerders hebben zorgen over de kosten voor het onderhoud van de assets in relatie tot de levensduur. Hoe lang gaan de assets nog mee? Is eerder vervangen rendabel en welke risico’s nemen toe of af? En als we gaan vervangen, welke keuzes maken we dan? Welke invloed hebben deze keuzes op de generaties na ons? Inzicht op basis van Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en Life Cycle Costing (LCC) kan helpen.

Wat is LCC?

Bij groot onderhoud, modificaties, het ontwerp en de aanschaf van nieuwe of vervangende assets spelen de kosten een belangrijke rol. Daarom is rekenen met kosten een belangrijk onderdeel van assetmanagement. Met een rekenmodel voor Life Cycle Costing kunt u antwoord geven op de vraag welke variant of welk scenario de laagste kosten heeft, gemeten over de totale levensduur van de asset. Het begrip kosten is breed. Het gaat om investeringen, onderhoudskosten, energiekosten en productiekosten, maar ook om de kosten na gebruik, zoals afstoting of recycling van de asset. Life Cycle Costing (LCC) helpt dus bij het onderbouwen van te maken keuzes bij het onderhoudsproces of vervanging van assets. Pragma kijkt daarbij ook naar de prestatie en risico’s over de levensduur. Door deze zogenaamde LCC-analyses is een organisatie veel beter in staat om kosteneffectieve keuzes te maken.

Waarom LCC?

In de ontwerpfase van een asset worden de belangrijkste keuzes gemaakt over de beschikbaarheid en onderhoudskosten van de asset. De assetbeheerders krijgen te maken met vele vragen. Moet de pompinstallatie dubbel worden uitgevoerd? Moeten er extra afsluiters worden geïnstalleerd? Welke onderhoudsstrategie kiezen we? Beslissingen kunnen kwantitatief worden onderbouwd door te kijken naar kosten binnen de hele levenscyclus van de asset. Pragma ondersteunt deze onderbouwing door het maken van Life Cycle Costing-analyses. Het resultaat? Een financiële onderbouwing van uw ontwerpvoorstellen voor de nieuwe asset. Op eenzelfde wijze geldt dat voor keuzes over modificaties, groot onderhoud of vervangingen.

Verschil LCC en LTAP

Lange Termijn Asset Planning (LTAP) en Life Cycle Costing (LCC) hebben een verschillende functie ondanks dat ze vaak in een adem worden genoemd. Een Lange Termijn Asset Planning geeft inzicht in onderhoud en vervangingsmomenten in de tijd. Een Life Cycle Costing-analyse helpt bij het maken van de afweging wat het meest kosteneffectief is: onderhoud of vervanging van de asset. Pragma kan u met beide helpen.

Interesse in Life Cycle Costing?

Wilt u inzicht in de kosten voor aanschaf en onderhoud van een nieuwe asset, over de gehele levensduur gemeten, zodat u een onderbouwde keuze maken? Wij vertellen u graag meer over Life Cycle Costing (LCC). Neem contact op met ons op via 073-6480563 of  nederland@pragmaworld.net.