Loading...
Skip to content

Opstellen van onderhoudsconcepten op basis van FMECA-RCM

Hoe kunnen productiebedrijven, waterschappen, gemeenten en provincies hun assets laten functioneren volgens de wensen van de organisatie en naar de eisen van de wet? En hoe kunnen zij het faalgedrag van de assets voorspellen? Een objectief en reproduceerbaar onderhoudsconcept helpt daarbij. Het is een verzameling van onderhoudsregels waarmee assets zodanig worden onderhouden dat ze blijven voldoen aan vooraf gestelde functies.

Beter onderhoud en beheer assets

Een onderhoudsconcept bestaat uit een opsomming van materiaal, materieel, kennis, kunde en vaardigheden, nodig voor het onderhoud en beheer van assets. Een onderhoudsconcept slaat eigenlijk de brug tussen de organisatiedoelstellingen, het onderhoudsbeleid en de operationele werkelijkheid. Door het introduceren van een onderhoudsconcept binnen uw organisatie, kunt u het onderhoudsmanagement en de betrouwbaarheid van assets verbeteren. Pragma helpt u graag met het opstellen en implementeren van onderhoudsconcepten. Daarbij gebruiken we verschillende methodieken, zoals FMECA en RCM. Ook gebruiken we onze softwaretool Asset Management Power Suite. En als aanvulling gebruiken we onderhoudsconcepten 3.0. Heeft u al een onderhoudsconcept? Wij kunnen u helpen met de optimalisatie daarvan.

Waarom onderhoudsconcepten?

Met goede onderhoudsconcepten kunnen assets functioneren volgens de wensen van de organisatie en naar de eisen van de wet. Ook kan het faalgedrag van assets worden voorspeld. Je gaat van aannames naar het feitelijk onderbouwen van je onderhoudssysteem. En dat levert effectief onderhoud en beheer op. Organisaties met onderhoudsconcepten kunnen bijvoorbeeld onderbouwen wat de gevolgen zijn van een budgetverlaging voor de prestaties en risico’s van de assets. En ze kunnen bijvoorbeeld bewust kiezen voor hogere risico’s of lagere prestaties.

Alle organisaties met assets en een onderhoudsbeheersysteem, zijn gebaat bij een effectief onderhoudsconcept.

Power Suite

Voor het opstellen van de onderhoudsconcepten heeft Pragma een softwaretool ontwikkeld: Asset Management Power Suite. Deze softwaretool faciliteert het gehele proces om te komen tot onderbouwde onderhoudsconcepten middels de FMECA-of RCM-methodiek. De tool is ook te gebruiken voor onderhoudsmanagementsimulaties, zoals belastinganalyses, ‘what-if-analyses’ en LCC-analyses. De data uit Power Suite kan eenvoudig worden ingelezen in onderhoudsbeheersystemen zoals SAP, Ultimo, Maximo, On Key en HxGN EAM.

Opstellen onderhoudsconcepten met FMECA en RCM

Onderhoudsconcepten kunnen worden opgesteld door middel van de FMECA-methodiek of door middel van de RCM-methodiek. Pragma ontwikkelde nog een derde methodiek: Onderhoudsconcepten 3.0. Hiermee worden de resultaten gevisualiseerd zodat er goed over gecommuniceerd kan worden. Het is een aanvulling op de methode van onderhoud op basis van risico volgens FMECA/RCM.

FMECA-methodiek voor onderhoudsconcepten

FMECA staat voor ‘Failure Modes Effects and Criticality Analysis’. Bij een FMECA worden op de bedrijfsdoelstellingen afgestemde risicomatrices gebruikt. Bij het uitvoeren van een FMECA-analyse worden de volgende stappen afgelopen en vastgelegd:

 1. Wat zijn de functies en bijbehorende prestatienormen van het technisch systeem bij zijn huidige gebruiksprofiel?
 2. Op welke manieren kan het systeem bij het vervullen van zijn functies falen?
 3. Wat is de oorzaak van het falen?
 4. Wat gebeurt er wanneer een storing plaatsvindt?
 5. In welk opzicht is een storing van belang?

RCM-methodiek voor onderhoudsconcepten

RCM staat voor ‘Reliability Centered Maintenance’. RCM is vergelijkbaar met FMECA, alleen wordt er bij RCM een beslisdiagram gebruikt in plaats van risicomatrices afgestemd op de bedrijfsdoelen. En bij een volledige RCM-analyse worden nog twee extra stappen doorlopen. Een combinatie van beide methodieken is ook mogelijk. In de meeste gevallen wordt RCM óf in de aanloopfase van een nieuwe installatie ingezet, of om hardnekkig structureel falen te analyseren na een langdurige productieperiode. Bij het uitvoeren van een RCM-analyse worden de volgende zeven stappen afgelopen en vastgelegd:

 1. Wat zijn de functies en bijbehorende prestatienormen van het technisch systeem bij zijn huidige gebruiksprofiel?
 2. Op welke manieren kan het systeem bij het vervullen van zijn functies falen?
 3. Wat is de oorzaak van het falen?
 4. Wat gebeurt er wanneer een storing plaatsvindt?
 5. In welk opzicht is een storing van belang?
 6. Wat kan worden gedaan om een storing te voorspellen of te voorkomen?
 7. Wat dient te worden gedaan wanneer geen geschikte proactieve taak kan worden gevonden?

Onderhoudsconcepten 3.0

Onderhoudsconcepten 3.0 is een aanvulling op FMECA en RCM. De methode heeft zich al bewezen; onze klanten kregen meer inzicht in risico’s en kosten. Er zijn voorbeelden met besparingen tot 50% op onderhoud en 50% op potentiële risicokosten. Sommige organisaties merkten dat er juist meer onderhoud gedaan moest worden om risico’s te reduceren, andere konden hun keuzes aantonen en onderbouwen zodat er minder issues rondom bijvoorbeeld vergunningen speelden (BRZO).

Niet alleen het proces wordt gefaciliteerd, er wordt ook gewerkt aan bewustwording rondom het belang van registraties en het maken van keuzes voor onderhoud. Daarom noemen we de methodiek ook 3.0; het gaat verder dan de klassieke aanpak. De methode wordt ondersteund met innovatieve algoritmen en met softwaretool Power Suite. Lees meer over de optimalisatie van onderhoudsconcepten met onderhoudsconceptoptimalisatie 3.0

Proces van onderhoudsconceptoptimalisatie volgens OHC 3.0

.

Geregelateerde cases

Onderhoudsconcept Grondstoffenfabriek Zutphen van Waterschap Rijn en IJssel
Pragma ondersteunde Waterschap Rijn en IJssel bij het opstellen en borgen van het onderhoudsconcept voor de Kaumera Grondstoffenfabriek Zutphen.
Optimalisatie van onderhoudsconcepten met Power Suite bij Brabant Water
Installaties worden vaak onderhouden op basis van kennis en ervaring van mensen. Dat is niet altijd efficiënt en bovendien nogal kwetsbaar. Hoe kom je nu van mensafhankelijk naar systeemafhankelijk onderhoud? Pragma hielp Brabant Water met het inrichten van onderhoudsprocessen op basis van RCM.
Faalgedrag en betrouwbaarheidsanalyse ruitenwissersystemen voor Exalto
Exalto vroeg Pragma om de betrouwbaarheid en het faalgedrag van ruitenwissersystemen voor treinen aantoonbaar te maken. Dit is belangrijk vanwege de veiligheid op het spoor. Pragma koos voor een gecombineerde FMECA en FTA.

Neem direct contact op

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn