Loading...
Skip to content

Strategisch assetmanagementplan (SAMP)

Organisaties staan vaak voor een veelvoud aan uitdagingen en eisen. Vaak is dit direct of indirect van invloed op hun assets en de assetmanagementorganisatie. Het is daarom van belang dat de impact van elke uitdaging wordt vertaald naar de relevantie op het gebied van assetmanagement. Een strategisch assetmanagementplan, kortweg een SAMP genoemd, helpt daarbij. Zo geeft u eenduidige sturing aan uw assetmanagementorganisatie en bent u beter in staat om de assetmanagementdoelstellingen te realiseren.

Een zeiler bepaalt eerst de koers en zet dan zijn zeilen. Een SAMP zorgt voor het realiseren van het organisatiedoel met haar assets.

Het SAMP verbindt

Organisaties staan voor vele uitdagingen die gerealiseerd moeten worden. De assets van de organisatie en het managen van deze assets moeten dat ondersteunen. Maar de wereld rondom uw organisatie en de daarmee samenhangende eisen veranderen continu. Het is dus van belang dat uw assetmanagement verbonden is met deze (veranderende) uitdagingen. Deze verbinding kunt u realiseren met een strategisch assetmanagementplan, kortweg een SAMP. In een strategisch assetmanagementplan worden het organisatiebeleid en de organisatieplannen vertaald naar beleid en plannen specifiek voor uw assets en uw assetmanagementorganisatie.

Meerwaarde van strategisch assetmanagementplan

Binnen assetmanagement worden voortdurend afwegingen gemaakt tussen prestaties, risico’s en kosten van de assets om te voldoen aan de eisen van stakeholders. Veranderingen in de omgeving van uw organisatie zijn van invloed op hoe deze afwegingen moeten worden gemaakt. Medewerkers binnen organisaties hebben behoefte aan duidelijkheid en sturing bij het maken van die keuzes. Met behulp van een strategisch assetmanagementplan vertaalt u de uitdagingen en belangen van alle stakeholders en de optredende veranderingen naar een duidelijk kader voor besluitvorming en planvorming. Daarmee geeft u eenduidige sturing aan uw assetmanagementorganisatie.

Voor wie is een SAMP?

Een strategisch assetmanagementplan is hét document dat sturing geeft aan assetmanagement binnen de assetmanagementorganisatie. Ook geeft een strategisch assetmanagementplan de stakeholders inzicht in hoe de assetmanagementorganisatie invulling geeft aan de eisen waaraan moet worden voldaan. Het draagt daarmee bij aan duidelijkheid en transparantie, zowel intern als extern.

Neem contact op voor meer informatie

Pragma ondersteunt u graag

Het opstellen van een strategisch assetmanagementplan vraagt om een brede blik en het vermogen om een goede vertaling van alle uitdagingen en eisen naar assetmanagement te maken. Voor het opstellen van een strategisch assetmanagementplan inventariseren wij eerst organisatiebreed de relevante eisen en uitdagingen. Dit vertalen wij naar een concrete assetmanagementstrategie en strategisch assetmanagementplan. Daarbij is uw organisatie direct betrokken bij het proces en de inhoud van het strategisch assetmanagementplan. Hierdoor ontstaat een strategisch assetmanagementplan dat ervaren wordt als passend maatwerk waarin uw medewerkers zich herkennen en ermee aan de slag kunnen.

De ervaring van Pragma

Wij hebben wij veel organisaties ondersteund bij het opstellen van een strategisch assetmanagementplan. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden van wat wij hebben gedaan en wat de ervaringen van onze klanten zijn.

Neem direct contact op

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn