Loading...
Skip to content

Eerste ISO 55000 certificaat voor waterschap

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft als eerste waterschap het ISO 55001-certificaat voor asset management behaald. Dit certificaat staat garant voor het structureel managen van alle bedrijfsmiddelen (assets) en de daaruit voortvloeiende bedrijfsprestaties, kosten, kansen en risico’s. Concreet betekent dit dat bijvoorbeeld een persleiding niet automatisch na de economische levensduur vervangen hoeft te worden. Mogelijk kan deze met enkele aanpassingen nog een decennium mee.

“Met asset management kunnen we goed inschatten welke investeringen daadwerkelijk nodig zijn. Deze werkwijze maakt ons beter bewust van de kracht en levensduur van alle beschikbare middelen,” aldus Ben Janssen, Adviseur Kwaliteit Waterketen.

De afdeling Waterketen van het hoogheemraadschap zorgt voor het transport en de zuivering van het afvalwater van de 1,2 miljoen inwoners en 27.000 bedrijven van het Noorderkwartier. “De certificering is een middel om de bedrijfsvoering van de afdeling Waterketen toekomstbestendig te maken. Door de ISO 55001-certificering zijn risico’s gereduceerd, variërend van onnodige onderhoudskosten tot het voorkomen van ongelukken. Zo kunnen we ook in de toekomst op verantwoorde wijze schoon water uit afvalwater leveren.

“Tijdens het implementeren van het managementsysteem zorgde CMS Asset Management dat de bedrijfsprocessen een optimale waarde uit de assets verkrijgen. Medewerkers maken het verschil tussen goed beschreven en goed uitgevoerde processen. Zij worden nauw betrokken bij de procesbeschrijvingen. “De aanvankelijke zorgen van ‘alles’ moeten beschrijven en registreren, buigen langzaam om in een persoonlijke wens tot heldere doelen meten, analyseren en verbeteren”, aldus CMS-directeur Luc de Laat.

De certificatie is merkbaar in de dagelijkse werkzaamheden. Afspraken staan vast, werkinstructies zijn opgesteld en werkwijzen zijn helder. In de afspraken staat de richting vast, maar met de vrijheid van de individuele medewerker om kennis en kunde optimaal te benutten.

Aansluitend aan de implementatie door CMS is het certificatietraject uitgevoerd door BSI (British Standard Institution).