Loading...
Skip to content

Groeimodel assetmanagement

De organisatieontwikkeling binnen een technische dienst of instandhoudingafdeling verloopt via een groeipad. Het groeimodel van Pragma geeft aan welke fases moeten worden doorlopen om stabiel te kunnen groeien.

Groeimodel en volwassenheid

Pragma is zich ervan bewust dat elke fase doorlopen moet worden, om vervolgens naar de volgende fase te gaan. Niet alleen uzelf, maar ook uw medewerkers moeten mee kunnen groeien. Het groeimodel is de metafoor om uw organisatie te spiegelen aan het niveau van volwassenheid in relatie tot assetmanagement.

Groeimodel van assetmanagement van Pragma

De fases van het groeimodel

  1. Breakdown fase: in deze fase bent u gericht op het op orde brengen van de object- en areaalgegevens
  2. Initiële fase: maak afspraken over werkprocessen en onderhoudsconcepten
  3. Beheerfase: gebruik een onderhoudsbeheersysteem om uw ‘Plan-Do-Check-Act cirkel’ rond te maken
  4. Optimalisatiefase: structurele optimalisatieslagen met behulp van data uit uw onderhoudsbeheerssysteem
  5. Bestuursfase: maak gebruik van procesindicatoren om zelfregulering te verkrijgen

Informatie

De consultants van Pragma hebben ruime ervaring met maintenance management en assetmanagement en de ontwikkeling ervan. Door middel van een assetmanagementscan maken zij feilloos inzichtelijk hoe ver uw organisatie is met assetmanagement. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.