Loading...
Skip to content

Hunze en Aa’s kiest voor implementatie van Infor door CMS

Waterschap Hunze en Aa’s gebruikt assets voor het uitvoeren van haar maatschappelijke taak. Om alle assets te beheren en ter ondersteuning van het onderhoud aan deze assets, heeft Waterschap Hunze en Aa’s behoefte aan een gebruiksvriendelijk en up-to-date onderhoudsbeheersysteem waarmee iedereen kan werken. Na een Europese aanbesteding heeft de combinatie Infor/CMS Asset Management eind oktober 2019 de opdracht gegund gekregen voor de levering en implementatie van Infor bij Hunze en Aa’s. Er is voortvarend gestart met de opdracht; de kick-off met het projectteam is geweest en de software is geleverd.

De vraag van Waterschap Hunze en Aa’s

Hunze en Aa’s verzorgt het waterbeheer in Noordoost-Drenthe en Oost-Groningen. Zij zorgen voor de juiste hoeveelheid water, van goede kwaliteit in sloten en plassen, de zuivering van afvalwater, veilige waterkeringen en toegankelijke vaarwegen. Daarbij houden zij rekening met de belangen van bewoners, natuur, landbouw en recreatie. Voor het uitvoeren van deze maatschappelijke taak heeft Waterschap Hunze en Aa’s de beschikking over assets zoals dijken, gemalen, stuwen, sluizen en rioolwaterzuiveringen. Ter ondersteuning bij het onderhoud van deze assets hebben ze behoefte aan een nieuw onderhoudsbeheersysteem.

Aanbesteding in twee fases

In twee fases heeft Waterschap Hunze en Aa’s de softwareoplossingen en implementatieplannen van diverse partijen onderzocht en beoordeeld. Op basis van referenties en specificaties werd een eerste selectie gemaakt. Vervolgens is geselecteerd op basis van implementatieplan, interviews en een demo-versie met realistische en uitgebreide casebeschrijvingen.

Combinatie Infor en CMS winnen opdracht

Infor bleek de meest gebruiksvriendelijke software-oplossing die voldoet aan de wensen en eisen van Hunze en Aa’s. CMS heeft als onafhankelijke partij veel ervaring met de implementatie van onderhoudsbeheersystemen binnen de waterwereld. Dit implementatieplan werd als beste beoordeeld door het beoordelingsteam.

Werken aan resultaat

De software is geleverd en de kick-off met het projectteam is geweest. In september 2020 zal Waterschap Hunze en Aa’s beschikken over een goed ingericht onderhoudsbeheersysteem waarmee alle gebruikers kunnen en willen werken.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onderhoudsbeheersystemen als Infor en Ultimo? CMS helpt u op onafhankelijke wijze bij de selectie of implementatie van een onderhoudsbeheersysteem. Neem contact met ons op voor meer informatie.