Loading...
Skip to content

Aanmelden Infor gebruikersdag 26 september

Header gebruikersdag Infor voor waterwereld op 26 september 2019

Wij nodigen Infor-gebruikers binnen de waterwereld uit voor de Infor-gebruikersdag op donderdagmiddag 26 september 2019. Deze middag wordt georganiseerd door Infor en CMS Asset Management.

Datum: donderdag 26 september

Tijd: 12.00 tot 17.00 uur

Locatie: Waterschap Brabantse Delta, RWZI Nieuwveer (Biezenstraat 7, Breda)

Globaal programma gebruikersdag:

  • Vereenvoudig uw applicatie landschap, Infor kan meer dan u denkt! Infor toegepast op watersysteem, waterkering, dijken en wegen. Hier wordt o.a ingegaan op de inrichting met GIS, gestandaardiseerd datamodel (DAMO) en zorgplicht
  • Hoe kan data ontsloten worden? Bijvoorbeeld met het toepassen van Burst of Power BI
  • Nieuwe jaarlijkse release van Infor EAM 11.5, ontwikkelingen met betrekking tot BIM en open-CAD integratie
  • Slimmer werken is mobiel werken

Aanmelden

Indien u aanwezig wilt zijn kunt u dit kenbaar maken bij Esther Heesakkers via eheesakkers@cmsam.nl. Begin september ontvangt u de definitieve uitnodiging en informatie over aanmelden. Reserveer nu alvast donderdag 26 september in uw agenda.

De gebruiker centraal

Tijdens deze middag staat u als gebruiker van Infor centraal. Daarom aan u de vraag over welke onderwerpen u meer zou willen weten of wat u wilt delen met andere organisaties. Geef uw input door aan Esther Heesakkers via eheesakkers@cmsam.nl.