Loading...
Skip to content

Informatiemanagement en assetmanagement

Assets als kunstwerken, (vaar)wegen en installaties worden steeds complexer en de behoefte naar juiste informatie groeit. Welke rol speelt informatiemanagement hierbij?

Van data naar wijsheid

Een database met data over je assets geeft niet zomaar zinvolle informatie. Bepaal eerst welke vraag je beantwoord wil hebben. Kijk dan wat je daarvoor nodig hebt en vertaal dit naar de gegevens die je daarvoor moet verzamelen, vastleggen en combineren. Pas als de data van toegevoegde waarde voor je is, wordt het informatie.

Informatie van hoge kwaliteit die vaak gebruikt wordt, leidt tot kennis en wijsheid.

Assetmanagement

Vroeger was informatiemanagement een IT-aangelegenheid. Nu is het een verantwoordelijkheid van de gehele assetmanagementorganisatie. Met de juiste informatie over de prestaties, risico’s en kosten van je assets, kun je op basis van feiten keuzes maken rondom beheer, onderhoud en investeringen. Dit kun je verantwoorden aan de stakeholders.

Goed informatiemanagement?

Informatiemanagement start met het bepalen van een informatiestrategie (‘richten’). Bedrijfsbreed spreek je zaken af, zoals het doel van de informatie, kaders, kwaliteitseisen, informatiearchitectuur en keuze voor eenmalige opslag met meervoudig gebruik. Daarna geven we invulling aan het tactische kader (‘inrichten’), bijvoorbeeld het inrichten van een informatiesysteem en toepassen van data warehousing. We stellen dan de informatiebehoefte over de assets en het proces vast. Tot slot komen we bij het beheer en de borging (‘verrichten’). Want alleen als de mensen ermee (kunnen) werken, krijg je informatie die volledig, actueel, juist, nauwkeurig en geschikt is. Dit alles wordt geëvalueerd en verbeterd, voor een sluitende PDCA-cyclus.

Van stamgegevens tot informatiebeleid

Pragma hielp verschillende opdrachtgevers met informatiemanagement. We begeleidden klanten met verschillende vraagstukken; van configuratiebeheer (de basis) tot het schetsen van kaders en het opstellen van (informatie)beleid om te komen tot een goed assetmanagementsysteem.

BIT-model voor informatiemanagement in assetmanagement

Informatiemanagement is keuzes maken op basis van business (assetmanagement). Daaruit volgt de informatiebehoefte. Techniek kan in deze informatiebehoefte voorzien. Door deze volgorde aan te houden, borg je dat je de juiste keuzes maakt (Business – IT alignement).

Informatie als asset

Als je informatie behandelt als een asset, kun je de juiste keuzes maken. Net als bij assetmanagement beoordeel je informatie over de totale levenscyclus, van het ontwerp op basis van behoefte tot aan het vastleggen, onderhouden en archiveren ervan. Dan krijg je efficiënt en effectief informatiemanagement.

Informatie over informatiemanagement?

Wilt u meer weten over informatiemanagement of over assetmanagement? Wij helpen u graag. Neem contact met ons op.