Loading...
Skip to content

Inspiratie voor invoering asset management

Het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur staat in het teken van asset management. Het congres vindt plaats op 23 maart 2016 in het Provinciehuis Noord-Brabant in ’s-Hertogenbosch. CMS Asset Management is erbij, net als ruim 230 andere vakgenoten.

Asset management is van grote toegevoegde waarde voor organisaties. Iedereen is zich daar van bewust. Maar hoe creëren we intern draagvlak voor de invoering van assetmanagement? Hoe kunnen we asset management versneld invoeren? Tijdens het congres Beheer en Onderhoud kunt u zich laten inspireren door sprekers van RWS, TenneT en TNO en leren van recente ervaringen van vier provincies en twee waterschappen.

Vier provincies en twee waterschappen delen hun ervaringen met assetmanagement en langdurige projectcontracten aan de hand van interessante praktijkgerichte en recente projecten. Invalshoeken, denkwijzen en oplossingen passeren de revue.

Graag ontmoeten wij u bij de kubus van CMS Asset Management in de netwerkcorner.