Loading...
Skip to content

Masterclass asset management waterbestuurders

Bent u als waterschapsbestuurder benieuwd of asset management (financiële) voordelen voor uw organisatie kan opleveren? Wilt u weten hoe u asset management kunt besturen? En heeft u interesse in handvatten voor een snelle start in deze complexe materie? Volg dan de masterclass Asset management voor waterschapbestuurders.

Asset management waterschappen

Veel waterschappen zijn bezig met het invoeren van asset management. Asset management is gericht op het realiseren van een optimale balans tussen de prestaties, risico’s en kosten van fysieke bedrijfsmiddelen, de assets. Daar waar de organisatie invulling geeft aan het managen van de fysieke assets, staat het bestuur voor de opgave asset management te besturen.

Meer dan techniek

Vaak wordt asset management benaderd vanuit de techniek, als verbetering van het beheer en onderhoud van de assets. Maar asset management is veel breder: het gaat niet alleen over de individuele assets maar ook over netwerken en ketens van assets, zoals bemalingsgebieden, dijkringen en zuiveringsstelsels. Hier liggen kansen voor samenwerking tussen waterschappen, gemeenten en provincies.

Bestuurlijke kansen

Als bestuurders in de watersector het geheel rondom de assets kunnen overzien, kunnen zij een gerichte dialoog over het nut van asset management aangaan met hun directies. Het gaat daarbij enerzijds om het ontwikkelen van een visie op asset management en het realiseren van waarde van de assets en anderzijds om hetgeen realistisch haalbaar is, waarover besluiten moeten worden genomen en wat de reikwijdte binnen de organisatie is. In de masterclass Asset management voor waterschapbestuurders geven wij u handvatten voor een snelle start.

Voor wie?

De masterclass is bestemd voor bestuurders (algemeen bestuur en dagelijks bestuur) en directies in de watersector die in korte tijd inzicht willen hebben in de complexe materie van asset management.