Loading...
Skip to content

Nieuwsbrief asset management is uit!

Het Nederlandse wegennet veroudert, het verkeer neemt toe en het budget neemt af. Hoe kunnen gemeenten een optimaal onderhoudsprogramma opstellen waarbij de risico’s bekend en beheersbaar zijn? En dat binnen een beperkt onderhoudsbudget? De gemeente Dordrecht voerde asset management in. Het resultaat? Risicogestuurd wegbeheer, een nieuw fenomeen in gemeenteland. In het artikel op pagina 1 en 2 van deze nieuwsbrief vertelt de heer van Leeuwen van de gemeente Dordrecht daarover.

In deze nieuwsbrief besteden we ook aandacht aan de gloednieuwe norm voor asset management: ISO 55000. Wij zijn er trots op dat we betrokken waren bij de totstandkoming van deze nieuwe norm. In de kolommen op pagina 1 en 2 vindt u meer informatie over ISO 55000 en de toepassing ervan.