Loading...
Skip to content

PAS 55 voor Havenbedrijf

Op 17 mei ontving Port of Rotterdam het certificaat PAS 55. Lloyds Register deed een audit en certificeerde het asset managementsysteem op basis van PAS 55. Dit betekent dat het havenbedrijf het proces rondom het beheer en onderhoud van haar assets, de bedrijfsmiddelen, goed organiseert en systematisch en aantoonbaar uitvoert. CMS Asset Management adviseerde en ondersteunde het havenbedrijf bij de voorbereiding op de certificering, zodat de assets integraal en efficiënter worden beheerd en het proces wordt gestructureerd.

CMS Asset Management bracht voor het havenbedrijf in kaart wat er nodig is voor een certificering op basis van PAS 55. Het ging daarbij om het asset management rondom waterbodem, wegennet, radarposten, kademuren, steigers, spoorinfra en incidentbestrijdingsvaartuigen. Deze assets van het Havenbedrijf Rotterdam vragen om strategisch asset management. En dat het havenbedrijf daarin is geslaagd, blijkt uit het certificaat PAS 55.

Asset management gaat verder dan onderhoudsmanagement. Het doel is om de optimale prestatie uit gebruiksmiddelen, de assets, te halen. En dat binnen acceptabele risico’s en tegen aanvaardbare kosten, gemeten over de gehele levensduur van de assets. De prestaties, risico’s en kosten worden gedefinieerd door de asset owner en gerealiseerd door de asset manager.

PAS 55 is de huidige (industriële/infrastructurele) norm waaraan een asset managementorganisatie kan worden getoetst. CMS heeft deze theoretische norm vertaald naar de praktijksituatie. CMS spiegelt of het beleid en de organisatie in deze standaard past.