Loading...
Skip to content

Provincie Overijssel selecteert beheermanagementsysteem

Na een Europese aanbesteding heeft Provincie Overijssel een beheermanagementsysteem geselecteerd. Met de implementatie zet de provincie de volgende stap in verbetering van de assetmanagementprocessen volgens ISO 55000. Volgens deze norm beheert en onderhoudt de provincie de assets zoals wegen, bruggen en kunstwerken. CMS-consultant Danny Hendrickx is als onafhankelijk lid van de beoordelingscommissie betrokken bij de aanbesteding.

Assetmanagement volgens ISO 55000

Provincie Overijssel is sinds 2016 gecertificeerd op ISO 55000. Zij beheren en onderhouden de assets in de openbare ruimte volgens de assetmanagementprincipes van de norm. Daar hoort ook bij dat de processen continu worden verbeterd volgens de Plan-Do-Check-Act cirkel. De volgende stap is de implementatie van een nieuw beheermanagementsysteem (BMS). Doel van het BMS is het zo optimaal mogelijk voorzien in de informatiebehoefte van de provincie.

Onafhankelijke selectie BMS

Voor het vakgebied assetinformatiemanagement is Danny Hendrickx ingehuurd door de provincie en betrokken bij de planvorming en bewustwording, het advies, de uitvraag en de beoordeling van het BMS. Als lid van het beoordelingsteam heeft hij kennis ingebracht van assetmanagement, informatiemanagement en beheermanagementsystemen in de openbare ruimte. Daarnaast is Danny gestart met het opstellen van de decomposities volgens de NEN2767, zodat de provincie op dit onderdeel klaar is voor de implementatie.

Danny Hendrickx: “CMS Asset Management is een onafhankelijk adviesbureau en vanuit die hoedanigheid ben ik betrokken bij de selectie van het BMS. Naast het inbrengen van mijn eigen kennis en ervaring, heb ik ook gebruik gemaakt van de specifieke kennis van collega CMS-consultants. Het systeem zal de beheer- en onderhoudsprocessen van alle assets van de provincie, digitaal ondersteunen. Daarnaast zullen er koppelingen worden gemaakt met andere applicaties zoals ESRI ArcGis.”

CMS Asset Management en Provincie Overijssel

CMS en de Provincie Overijssel werken al vele jaren samen op het gebied van assetmanagement. Vanuit zijn kennis over de processen in de openbare ruimte binnen een provincie zal Danny betrokken blijven bij de implementatie van het BMS. Samen met alle betrokkenen zal hij zorgen voor een zorgvuldige en gedragen implementatie van het systeem. De ondertekening van de overeenkomst voor de implementatie van het BMS is deze week op afstand gevierd met alle partijen.

De ondertekening van het contract voor het beheermanagementsysteem werd op afstand gevierd.

Meer informatie over asset(informatie)management en beheermanagementsystemen?

CMS Asset Management is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van assetmanagement, risicomanagement en informatiemanagement. Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op.