Loading...
Skip to content

Reliability engineering

Veel maintenance engineers zijn actief in de werkvoorbereiding en de realisatie van modificaties en het onderhoud. Maar is er voldoende tijd voor de optimalisatie van het onderhoud? Beschikt men over de juiste data? Is er voldoende aandacht voor de betrouwbaarheid van de assets? Meer aandacht voor reliability engineering kan de oplossing zijn.

Reliability, specialisme binnen maintenance

Reliability engineering draait om het bestuderen van de mogelijkheid van een asset om aan gestelde eisen te voldoen, gedurende een bepaalde tijd en onder vastgestelde condities. Reliability engineering is een specialisme binnen maintenance engineering. Hierbij gaat specifiek de aandacht naar de relatie tussen prestaties als betrouwbaarheid en beschikbaarheid van de asset.

Verschil maintenance en reliability

Voor Pragma is er een belangrijk onderscheid tussen de maintenance engineer en de reliability engineer. Het best komt dat tot uitdrukking in onderstaand overzicht.

Maintenance engineer:

 • Focus op de gebruiksfase van de assets
 • Algemeen beschikbare kennis
 • Gericht op onderhoud
 • Nadruk op kwalitatieve analyses
 • Focus op beschikbaarheid gedurende de gebruiksfase
 • Procesoptimalisatie
 • Focus op de korte termijn (1-2 jaar)

Reliability engineer:

 • Focus op de gehele levenscyclus van de assets
 • Specialistische kennis
 • Gericht op processen – systemen en condities binnen de organisatie
 • Nadruk op kwantitatieve – probabilistische analyses
 • Focus op de betrouwbaarheid gedurende de levensfase
 • Keten optimalisatie
 • Focus op de lange termijn

Wij zien dat veel maintenance engineers bezig willen zijn met reliability en bijvoorbeeld de optimalisatie van het onderhoud. Maar we zien ook dat reliability engineering vraagt om andere competenties. Een training (on the job) biedt uitkomst.

Hoe kan Pragma helpen bij reliability engineering?

Pragma biedt verschillende cursussen. We hebben cursussen gericht op basiskennis, op het verbreden van kennis en op het verdiepen van kennis. En we geven ‘trainingen on the job’, als begeleiding van een intern verbetertraject. De Pragma-consultant komt in uw bedrijf om de cursist te begeleiden. Zo hebben de deelnemers een case die hen aanspreekt, want het gaat over hun eigen fabriek waar ze alles van weten en tegelijkertijd wordt de fabriek geoptimaliseerd. De terugverdientijd is veel sneller dan de klassieke aanpak met alleen trainen en het vervolgens zelf uitzoeken. De Pragma-consultant voorkomt ‘valkuilen’ en zet zijn ervaring in om uw medewerkers de juiste vaardigheden te laten ontwikkelen zodat zij zelfstandig verder kunnen. Op deze wijze wordt uw maintenance engineer een reliability engineer.

Toepassing reliability engineering

Bij een afvalverbrander heeft de aanpak van Pragma geleid tot succes van de technische dienst. Het bedrijf kon daarna zelfstandig aan de slag met reliability engineering.

Informatie reliability engineering

Bent u benieuwd wat reliability voor u kan betekenen? Pragma kan de functie van reliability engineering in uw organisatie vervullen, ondersteunen of verbeteren. Of we kunnen uw organisatie helpen om zelf hiermee aan de slag te gaan. Neem vrijblijvend contact met ons op.