Configuratiebeheer

Afbeelding zuivering LTAP

Storingsanalyse bij waterschap Rijn en IJssel

september 1, 2020

Waterschap Rijn en IJssel vroeg Pragma om een storingsanalyse en toegankelijke data. Voldoet het onderhoudsbeheerssysteem op dit punt nog? Sluit het nog aan bij landelijke ontwikkelingen? Hoe vertalen we registratie naar informatie?

Find out more
Informatiemanagemen Rijkswaterstaat Zee & Delta

Informatiemanagement bij Rijkswaterstaat Zee & Delta

september 1, 2020

Goed informatiemanagement geeft een basis voor keuzes en controle. Maar wat willen we weten over onze assets, welke werkprocessen willen we managen en hoe vertalen we dat naar een onderhoudsbeheersysteem (OBS)? Pragma implementeerde een OBS bij Rijkswaterstaat Zee & Delta, richtte dit in, trainde de gebruikers en houdt nu als applicatiebeheerder het onderhoudsbeheersysteem in de lucht.

Find out more