Gemeenten & provincies

Handreiking risicomanagement voor kennisplatform CROW

september 1, 2020

Welke keuzes moeten beheerders maken om wegen en groen beschikbaar en betaalbaar te houden? En hoe krijgen ze meer grip op risico’s? Kennisplatform CROW vroeg Pragma om een handreiking te ontwikkelen. Het resultaat? Een handreiking met oefenmodel. En een basis voor een nieuwe wegbeheersystematiek.

Find out more

Risicogestuurd wegbeheer bij gemeente Dordrecht

september 1, 2020

Pragma hielp de gemeente Dordrecht bij de invoering van risicogestuurd wegbeheer. De gemeente kent nu de risico’s van haar wegennet en kan gericht keuzes maken in de meerjarenbegroting, met een financiële onderbouwing voor de gemeenteraad.

Find out more
Werkzaamheden Provincie Overijssel

Assetmanagement bij Provincie Overijssel

september 1, 2020

Assetmanagement helpt om de prestaties, risico’s en kosten van de assets, zoals bruggen en (vaar)wegen, in balans te brengen. Het geeft de provincie Overijssel inzicht in beheer en onderhoud van de assets, zodat de provincie onderbouwde keuzes kan maken over wat goedkoper, later of gespreid kan. Pragma hielp de provincie bij de invoering van assetmanagement.

Find out more