Implementatie onderhoudsbeheersysteem (OBS)

Kind bij haven bij casebeschrijving HHSK over de implementatie van Ultimo

Terugblik op implementatie van Ultimo met Hoogheemraadschap HHSK

september 1, 2020

HHSK koos voor Ultimo als onderhoudsbeheersysteem en zocht daarbij een implementatiepartner. Pragma kreeg na een Europese aanbesteding de opdracht om Ultimo te implementeren bij de afdelingen Watersystemen en Afvalwaterketen. In deze uitgebreide reference case blikken we met HHSK terug op de implementatie en de businesscase.

Find out more
Afbeelding zuivering LTAP

Storingsanalyse bij waterschap Rijn en IJssel

september 1, 2020

Waterschap Rijn en IJssel vroeg Pragma om een storingsanalyse en toegankelijke data. Voldoet het onderhoudsbeheerssysteem op dit punt nog? Sluit het nog aan bij landelijke ontwikkelingen? Hoe vertalen we registratie naar informatie?

Find out more

OBS voor groene assets bij Roer en Overmaas

september 1, 2020

Waterschap Roer en Overmaas, inmiddels overgegaan tot Waterschap Limburg, wilde de groene assets borgen in een onderhoudsbeheersysteem (OBS). Het resultaat? Het complete onderhoud van de ‘harde’ én groene assets wordt aangestuurd vanuit het onderhoudsbeheersysteem.

Find out more
Informatiemanagemen Rijkswaterstaat Zee & Delta

Informatiemanagement bij Rijkswaterstaat Zee & Delta

september 1, 2020

Goed informatiemanagement geeft een basis voor keuzes en controle. Maar wat willen we weten over onze assets, welke werkprocessen willen we managen en hoe vertalen we dat naar een onderhoudsbeheersysteem (OBS)? Pragma implementeerde een OBS bij Rijkswaterstaat Zee & Delta, richtte dit in, trainde de gebruikers en houdt nu als applicatiebeheerder het onderhoudsbeheersysteem in de lucht.

Find out more