Loading...
Skip to content

Risico’s leidingen in beeld?

‘Bij sommige leidingen willen we zekerstellen dat de effecten van een leidingbreuk zich niet voordoen.’ Bent u benieuwd hoe Waterschap Rijn en IJssel dat voor elkaar heeft gekregen? Lees dan in deze nieuwsbrief het artikel op pagina 1 en 2.