Loading...
Skip to content

Afsluitende bijeenkomst ROBAMCI case study HDSR

CMS Asset Management is deelnemer in ROBAMCI. ROBAMCI staat voor Risk and Opportunity Based Asset Management for Critical Infrastructure en geeft invulling aan risicogestuurd assetmanagement voor kritische infrastructuur in de grond-, weg-, en waterbouw. Voor Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft CMS-consultant Sigi Marell samen met een aantal andere partijen, de beheersmaatregelen onderzocht in verband met het veranderende klimaat in Nederland.

ROBAMCI

Naar schatting wordt in Nederland door RWS, waterschappen en gemeenten jaarlijks ongeveer 15 á 20 Miljard Euro ingezet in landelijke, regionale en gemeentelijke (publieke) infrastructuur zoals wegen, waterwegen, rioleringen, waterzuivering en waterveiligheid. Voor zowel private als publieke organisaties is de kern van assetmanagement het vinden en bewaren van de balans tussen de kwaliteit, kwetsbaarheid en de kosten. Bij ROBAMCI zijn diverse partijen betrokken zoals Rijkswaterstaat, Nederlandse waterschappen en adviesbureaus zoals CMS Asset Management. Lees meer over ROBAMCI

Case studies op 6 thema’s

Het onderzoeksprogramma van ROBAMCI bestaat uit 6 thema’s. Binnen deze thema’s worden er 14 case studies uitgevoerd. CMS Asset Management is betrokken bij een case study voor HDSR die valt onder het thema ‘Regionaal systeem’.

Case studies op 6 thema's ROBAMCI

Case study HDSR: flexibele maatregelen aanvullend op regulier beheer

Samen met BZ ingenieurs & managers, HKV, Deltares en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft CMS-consultant Sigi Marell antwoord gegeven op de vraag:

Welke beheersmaatregelen kan HDSR bij dreiging of in het geval van extreme neerslagbuien het beste inzetten, als aanvulling op de huidige assets voor het reguleren van de neerslag, gelet op de te verwachten risico’s die kunnen optreden?

Het projectteam faciliteerde sessies waarin met medewerkers en verantwoordelijken van HDSR bedrijfswaardenmatrices zijn opgesteld. Aan de hand daarvan zijn er kwalitatieve risico-afwegingen gemaakt over de verschillende scenario’s. Dit project heeft een keuze voor het beste scenario voor de uitvoering van de beheersmaatregelen opgeleverd.

Het project is op donderdag 4 juli door het projectteam afgerond.

Groepsfoto van projectteam case study HDSR voor ROBAMCI