Loading...
Skip to content

RWS zet volgende stap in assetmanagement met bewustwordingstraining

Hoofdkantoor RWS Westraven

Rijkswaterstaat (RWS) gebruikt veel assets om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden. Het zijn belangrijke assets zoals wegen, tunnels, (beweegbare-) bruggen en sluizen. En daarnaast binnen het watersysteem bijvoorbeeld veilige waterkeringen en oplossingen voor ecologische doeleinden. Assetmanagement maakt momenteel binnen RWS een grote ontwikkeling door. Sinds 2021 is assetmanagement hét kernproces binnen RWS. Om de ambities binnen RWS waar te maken moeten alle medewerkers voldoende kennis van assetmanagement hebben. Om de medewerkers die niet direct in de assetmanagementketen werken op te leiden, koos RWS na een meervoudig onderhandse aanbesteding voor Pragma.

Adviseurs van assetmanagers

De komende vier jaar worden de adviseurs van de assetmanagers binnen RWS opgeleid door Pragma. Denk daarbij aan omgevingsmanagers, databeheerders, verkeerskundigen en ecologen. In de cursus van 2,5 dag leren zij wat assetmanagement is, wat hun plek in de keten is en welke invloed zij hebben binnen het geheel. Tenslotte, het gedrag van de medewerker bepaalt uiteindelijk het succes van assetmanagement binnen RWS.

“Assetmanagement heeft pas zin, als mensen zin hebben in assetmanagement”

Maatwerk

De gedachte van de tweedaagse cursus ‘Bewustwording assetmanagement’ van Pragma past feilloos op de vraag van RWS. De interactieve, fysieke cursus wordt opgehangen aan een ‘praatplaat’ met daarop voorbeelden van die assets van RWS. De cursus is opgebouwd uit modules gericht op verbinding, dialoog, kennisoverdracht en cases. Na zes weken vindt er een online intervisiesessie plaats waar deelnemers hun gemaakte persoonlijke opdracht bespreken met ruimte voor reflectie en het delen van ervaringen.

De cursus wordt in co-creatie op maat gemaakt met RWS. Een team van experts en opleidingskundigen van RWS en consultants van Pragma werken samen aan de lesstof van de cursus. Dit zorgt ervoor dat de cursus inhoudelijk past op de huidige situatie van de organisatie, de diversiteit aan assets en de reeds aanwezige informatie en kennis.

Praatplaat RWS met assets

 

Trial versie

De eerste ‘trial’ cursus wordt gegeven in juni. Hierna worden de laatste aanpassingen gedaan in het lesprogramma en cursusinhoud. Vervolgens starten in augustus de reguliere cursussen waarvoor alle geïnteresseerden binnen RWS zich kunnen inschrijven. Periodiek zal de cursus inhoudelijk worden geüpdatet zodat het inhoudelijk blijft aansluiten bij de praktijk van RWS.

Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met RWS en het behalen van het gezamenlijk doel: dat de medewerkers van RWS zin hebben in assetmanagement.

Heeft u ook interesse?

Wilt u ook de volgende stappen zetten in assetmanagement? Dan is de deze incompany cursus wellicht ook interessant voor de medewerkers in uw organisatie. Neem contact met ons op om hier eens over van gedachten te wisselen.

 

Foto kantoor Westraven van RWS: © Rijkswaterstaat | Peter Nieuwenhuizen

 


Neem contact op

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn