Loading...
Skip to content

Op weg naar duurzame energie

We zijn op weg naar een energievoorziening die bijna helemaal duurzaam en CO2-neutraal is. Daarmee willen we klimaatverandering tegengaan. Burgers en bedrijven gaan daarom zuiniger om met energie en gebruiken zoveel mogelijk elektriciteit uit zon en wind, duurzame warmte zoals aardwarmte en restwarmte. De bedrijven die voorzien in duurzame energie moeten voldoen aan eisen rondom leveringszekerheid. De principes van assetmanagement helpen daarbij.

Alternatieve energiebronnen

Consumenten gebruiken minder fossiele brandstoffen en stappen steeds meer over naar elektriciteit. Denk bijvoorbeeld aan elektrisch rijden en het elektrisch verwarmen van het huis. Steeds meer huishoudens hebben zonnepanelen of zijn aangesloten op een warmtenet.

Ook binnen de industrie is er een beweging van fossiele brandstoffen naar schone energie, zoals wind- en zonne-energie, biomassa, aardwarmte en waterkracht.

In alle gevallen gaat het om enorme investeringsprojecten, waarbij het juist managen van de assets over de hele levenscyclus belangrijk is. Want hoe ga je deze assets onderhouden om te voldoen aan de eisen omtrent leveringszekerheid?

Van afvalverwerker naar energieproducent

De transitie van afvalverwerker naar energieproducent om optimalisatie van processen, waaronder goed beheer van de installaties. Inzicht in de onderhoudskosten en in het installatiebeheer zijn noodzakelijk. Het vraagt van een technische dienst of onderhoudsafdeling zich te transformeren tot een servicegerichte dienstverlener. Het implementeren van assetmanagementprocessen helpt hierbij.

Gerelateerde cases

Pragma adviseert en begeleidt Ennatuurlijk naar nieuw onderhoudsbeheersysteem
Ennatuurlijk heeft na een zorgvuldige selectie gekozen voor een nieuw onderhoudsbeheersysteem wat voldoet aan de eisen en wensen én past in het vernieuwde applicatielandschap.
Ennatuurlijk neemt nieuw EAM-systeem in gebruik
Op 14 juni nam Ennatuurlijk het nieuwe EAM-systeem Hexagon in gebruik. Het eerste deel van de implementatie is hiermee afgerond. Dat vierden we met vers Italiaans schepijs.
Optimalisatie onderhoudsorganisatie bij AEB
AEB zat in een transitie van afvalverwerker naar energieproducent. Voor deze transitie wilden AEB inzicht krijgen in de onderhoudskosten en het installatiebeheer. En AEB wilde de technische dienst ontwikkelen tot een servicegerichte dienstverlener. Pragma hielp daarbij.

Neem direct contact op

Henk Wynjeterp

Managing director

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn