Maritiem

In de maritieme industrie is het belang van assetmanagement sterk in opkomst. Door de grote geografische spreiding van de assets ligt de focus op het optimaliseren van logistieke processen. Bedrijven willen meer transparantie hebben in hun onderhoudsbudget en zijn op zoek naar middelen om het onderhoud te optimaliseren.

Gerelateerde cases

Asset Life Cycle Management voor hybride patrouillevaartuig RPA 8
Scheepswerf gebr. Kooiman ontwierp en bouwde het hybride patrouillevaartuig RPA 8 in opdracht van Havenbedrijf Rotterdam. Pragma verzorgde het bijbehorende Asset Life Cycle Management-programma.
Optimalisatie onderhoudsconcepten met Power Suite bij Defensie Materieel Organisatie
Defensie Materieel Organisatie in Den Haag (DMO) zocht naar een antwoord op vragen als ‘Een schip dat nu in Nederland vaart willen we naar een tropisch gebied sturen. Wat betekent dit voor het onderhoud? Pragma het uit en bracht advies uit.
Certificering Havenbedrijf Rotterdam
De assets van het Havenbedrijf Rotterdam N.V. vragen om strategisch assetmanagement. Pragma hielp het havenbedrijf om het assetmanagementsysteem op certificeerbaar niveau te brengen.
Consultancy Asset Management Outsourcing Corporate training