Loading...
Skip to content

Assetmanagement als anker in de watersector

Ons klimaat verandert. Het regent meer en harder. We hebben te maken met duurzaamheid, droogte én teruglopende budgetten. Hoe kunnen we blijven zorgen voor schoon drinkwater en voor het zuiveren van afvalwater? Hoe zorgen we voor een omgeving die niet te droog of te nat is? En zonder dat de kosten stijgen? Assetmanagement helpt de watersector hierbij.

De waterketen en haar assets

De watersector beheert voorzieningen met een geschatte vervangingswaarde van 100 miljard euro. Het is van belang deze ‘assets’ optimaal te benutten, te onderhouden en te vervangen. Assets zijn alle fysieke (bedrijfs-)middelen en voorzieningen die een bedrijf of organisatie nodig heeft om het werk naar behoren uit te voeren. Assets in de waterketen zijn bijvoorbeeld: pompen, rioolgemalen, zuiveringsinstallaties, watergangen, dijken, buffers en persleidingen. Assetmanagement richt zich op het minimaliseren van kosten over de gehele levensduur van deze voorzieningen, zonder ongewenste risico’s. Dit bestrijkt het gehele traject van investeren en financieren, onderhouden, renoveren en vervangen. Waterschappen, hoogheemraadschappen, drinkwaterbedrijven en gemeentelijke rioleringsbedrijven kunnen assetmanagement gebruiken om de kosten in de watersector te beheersen, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.

Assetmanagement versus beheer en onderhoud

Assetmanagement gaat verder dan beheer en onderhoud van de assets. Bij assetmanagement gaat het ook over risico’s. De risico’s waar het bij assetmanagement om gaat, zijn risico’s op het gebied van veiligheid, milieu, proces, kosten en imago. Pas als rondom de assets bewust een keuze is gemaakt, gebaseerd op de kosten, prestaties en risico’s over de totale levensduur, spreek je van assetmanagement.

Het assetmanagementsysteem

Volgens Pragma kan assetmanagement prima worden bedreven in de bestaande onderhoudsorganisatie. Belangrijk is om in de organisatie nieuwe verbindingen te leggen, met de specifieke thema’s aan de slag te gaan en de rollen goed te beleggen. Het moet duidelijk zijn wie de asset owner, de assetmanager en de service providers zijn. Het goed beleggen van de assetmanagementrollen komt voort uit de noodzaak om een systeem op orde te hebben waarin dit geborgd is. We noemen dit het assetmanagementsysteem: de onderhoudsorganisatie is zodanig ingericht dat processen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn vastgelegd. Assetmanagement kan geïntegreerd worden in het eigen business model of systeem van de organisatie, bijvoorbeeld in het INK-model. Pragma helpt daarbij. Het assetmanagementsysteem kan worden gecertificeerd volgens ISO 55000.

Assetmanagement bedrijven

Een assetmanagementsysteem is niet voldoende. Willen organisaties in de waterketen aan de slag gaan met assetmanagement, dan is er meer nodig. De ‘cultuur’ van de organisatie is hierbij een belangrijk aspect. Hoe handelen uw mensen? Zijn zij risicobewust? Tonen zij gedrag wat bijdraagt aan uw assetmanagementdoelstellingen? Kortom, bedrijven managen al jaren hun assets. Maar betekent dat ook dat zij optimaal assetmanagement bedrijven?

Assetmanagement bedrijven houdt in dat de processen in termen van mensen, methoden en middelen zodanig worden ingericht dat er een basis ontstaat om prestaties, risico’s en kosten van de assets met elkaar in verband te brengen en vanuit hier een optimale balans te creëren. Pragma kan projecten ondersteunen om daadwerkelijk assetmanagement in de watersector te bedrijven. Zodat alle projecten resultaatgericht, kostenbewust en mensgericht worden aangepakt.

Gerelateerde cases

Grip op persleidingen met LTAP bij waterschap
Door het regelmatig opstellen en reviewen van de kosten (LTAP), prestaties en risico's heeft het waterschap grip op de persleidingen.
Vitens ontvangt ISO 55001 certificaat voor assetmanagement
Sinds oktober 2020 is Vitens gecertificeerd tegen ISO 55001. De organisatie toont hiermee aan dat het werkt volgens processen die ervoor zorgen dat assets op transparante en uniforme wijze worden beheerd en onderhouden. Pragma-consultant Robert van Grunsven ondersteunde bij de implementatie en certificering.
Implementatie van Infor EAM bij Waterschap Hunze en Aa’s
Waterschap Hunze en Aa's was toe aan een nieuw, toekomstbestendig OBS, inclusief mobiele oplossing. Na een aanbesteding viel de keuze op Infor EAM met implementatie door Pragma.

Neem direct contact op

Marco Aberkrom
Marco Aberkrom

Consultant assetmanagement

Stuur bericht

LinkedIn

Mark van Diepen

Accountmanager

Stuur bericht

LinkedIn