Loading...
Skip to content

Terugblik Infor gebruikerdag

Header gebruikersdag Infor voor waterwereld op 26 september 2019

Op donderdag 26 september 2019 waren wij te gast bij Waterschap Brabantse Delta voor de Infor gebruikersdag. Deze middag is door Infor en CMS Asset Management georganiseerd speciaal voor organisaties uit de waterwereld. Bijna alle waterschappen en drinkwaterbedrijven die Infor gebruiken, waren aanwezig om te leren van elkaar en zich te laten informeren over de mogelijkheden en ontwikkelingen van Infor.

Na een heerlijke lunch met alle aanwezigen opende Bert Verplancke, sales director bij Infor, de middag. Luc de Laat, directeur van CMS Asset Management sprak over de groei van assetmanagement en IT. Het vak van onderhoudsmonteur bestaat al heel lang. Met de komst van assetmanagement is beheer en onderhoud een onderwerp op strategisch niveau waarbij de hele levenscyclus van assets wordt meegenomen. Luc de Laat: “Door de ontwikkelingen op IT-gebied nemen de mogelijkheden toe om assetmanagement te bedrijven. Probleem is echter dat de ontwikkelingen op IT-gebied sneller gaan dan dat de mens aankan. De vraag is hoe we daar mee omgaan.”

De infor gebruikersdag op 26 september 2019 bij Waterschap Brabantse Delt

HHNK en Infor

Vervolgens was het woord aan Erwin Hogema-Schoen, informatiemanager bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Sigi Marell, consultant bij CMS Asset Management. Zij bespraken de ontwikkelingen binnen de afdeling Waterveiligheid. Infor wordt al sinds de aanbestedingsprocedure in 2005 gebruikt bij HHNK en wordt continu doorontwikkeld voor verdere professionalisering en om assetmanagement optimaal te ondersteunen. Daarnaast wil HHNK innoveren en voldoen aan de zorgplicht. Ook heeft men als doel het applicatielandschap te verkleinen. Erwin en Sigi lichtten de ontwikkeling van Infor bij HHNK toe:

  • Implementatie van het inspectieproces. Het werkproces wordt ondersteund in Infor, waarbij de gebiedsbeheerder een melding aanmaakt en de objectbeheerder de opdracht geeft.
  • Het configuratiebeheer is ingericht op basis van de decompositie volgens NEN2767.
  • Implementatie van Digigids als schadebeeldcatalogus. Hierbij wordt een urgentieklasse berekend op basis van verschillende elementen. In Infor is het werkproces ingericht om een werkorder aan te maken inclusief foto’s en geschatte kosten. Deze aanpak verkort de doorlooptijd.
  • Risicomanagement door middel van prioscore. HHNK heeft samen met CMS een methode ontwikkeld om te kunnen sturen op basis van de bedrijfswaarden van HHNK. De prioscore is een verhouding tussen risico, kosten en levensduurmaatregel en zegt iets over wanneer de onderhoudsmaatregel uitgevoerd moet worden. De data wordt gevisualiseerd in BI; dit wordt gebruikt voor de onderbouwing aan het MT.

 

CMS-consultants hebben samen met medewerkers van HHNK de werkprocessen bedacht, de schermen in Infor ingericht en de gebruikers getraind. Ook werden enkele ontwikkelvraagstukken ter sprake gebracht waarop andere aanwezigen reageerden met hun ervaringen en visie op een mogelijke oplossing.

Mobiel werken in Infor

Mobiel werken via een app is nog niet bij alle aanwezige organisaties geïmplementeerd. Thijs Kleijngeld van Infor gaf een inkijk in de mobiele oplossing van Infor. Er zijn diverse apps beschikbaar voor de verschillende rollen en verantwoordelijkheden, zodat het hele werkproces ook mobiel wordt ondersteund.

Infor en de toekomst

Infor wordt continu doorontwikkeld. Zo zet Infor in op een IoT-platform om predictief gestuurd onderhoud te realiseren. Om de veelheid aan data te analyseren en presenteren kan er gebruik gemaakt worden van Birst. Dit is het BI-platform van Infor. De release van Infor 11.5 voor On Premise-klanten staat gepland voor november 2019. Klanten die Infor in de cloud hebben worden elk kwartaal automatisch geüpdatet. Thijs Kleijngeld lichtte de ontwikkeling van BIM en OpenCAD toe en toonde de mogelijkheden hiervan in een filmpje.

Afsluiting gebruikersdag

Elke organisatie kent andere werkprocessen en een andere inrichting van het onderhoudsbeheersysteem. Er zijn daardoor veel mogelijkheden om van elkaar te leren. Luc de Laat sloot af met: “Hopelijk heeft deze gebruikersdag iedereen geïnspireerd over de mogelijkheden en oplossingen. Zoek elkaar vooral op en leer van elkaar”. Tijdens de borrel werden ervaringen en contactgegevens uitgewisseld. De presentaties zijn onder de deelnemers van de gebruikersdag gedeeld.

Meer informatie over Infor

Wilt u meer weten over Infor als onderhoudsbeheersysteem en de inrichting ervan? Wij hebben ruime kennis van assetmanagement, uw processen en Infor als onderhoudsbeheersysteem. Neem gerust contact met ons op.