Loading...
Skip to content

Toegevoegde waarde risicoanalyse

Welke gevaren kent een asset voor de bedrijfswaarden van de asset owner? En wat is gevaarlijk? Hoe kom ik aan een gestructureerde en eenduidige aanpak voor bepaalde assets? Dit zijn belangrijke vragen voor asset owners als provincies, waterschappen en productiebedrijven. Ook de provincie Overijssel zocht een antwoord op deze vragen. Zij vroeg CMS Asset Management hulp bij het in kaart brengen van de risico’s van assets als wegen, waterwegen en kunstwerken (zoals bruggen en verkeersregelinstallaties). Samen met betrokken medewerkers worden in kennissessies, met behulp van de systematiek FMECA, onderhoudsconcepten op basis van risico’s opgesteld. Softwaretool Power Suite helpt om de kennissessie gestructureerd te doorlopen en de kennis van de werkvloer vast te leggen.